Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1976

Avtorji

Leopold Vehovar, dipl. inž. metalurgije

Uporovno sočelno obžigalno varjenje rebrastega in okroglega betonskega jekla na domačem programiranem stroju tipa TSO 40-A Gorenje-Varstroj

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si