Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1986

Avtorji

Ksenija Štern, dipl. inž. gradb.
Prof. dr. Štefan Faith, dipl. inž. gradb.

UPORABA TRIGONOMETRIČNIH FUNKCIJ PRI RAČUNANJU NOSILCEV IN PLOŠČ NA ELASTIČNEM SLOJEVITEM POLPROSTORU

UDK: 624.046.517.5

 

Povzetek
Prikazana je možnost uporabe trigonometričnih funkcij za določanje deformacij nosilcev in plošč na elastičnem slojevitem polprostoru.
Na primeru nosilca dolžine 10 m in plošče 4 X 4 m so prikazane deformacije za različne položaje obtežbe.
Razdelitev nosilca na več ali manj delov nima bistvenega vpliva na rezultate.
Z manjšim številom delitev se zmanjša velikost matrik in skrajša čas računanja, ki znaša za prikazane primere okoli 3 minute brez vnašanja podatkov.

 

Povzetek

Prikazana je možnost uporabe trigonometričnih funkcij za določanje deformacij nosilcev in plošč na elastičnem slojevitem polprostoru.

Na primeru nosilca dolžine 10 m in plošče 4 X 4 m so prikazane deformacije za različne položaje obtežbe.

Razdelitev nosilca na več ali manj delov nima bistvenega vpliva na rezultate.

Z manjšim številom delitev se zmanjša velikost matrik in skrajša čas računanja, ki znaša za prikazane primere okoli 3 minute brez vnašanja podatkov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

UPORABA TRIGONOMETRIČNIH FUNKCIJ PRI RAČUNANJU NOSILCEV IN PLOŠČ NA ELASTIČNEM SLOJEVITEM POLPROSTORU

 

Povzetek
Prikazana je možnost uporabe trigonometričnih funkcij za določanje deformacij nosilcev in plošč na elastičnem slojevitem polprostoru.
Na primeru nosilca dolžine 10 m in plošče 4 X 4 m so prikazane deformacije za različne položaje obtežbe.
Razdelitev nosilca na več ali manj delov nima bistvenega vpliva na rezultate.
Z manjšim številom delitev se zmanjša velikost matrik in skrajša čas računanja, ki znaša za prikazane primere okoli 3 minute brez vnašanja podatkov.

 

Summary

The possibility of application of trigonometrical functions for determination of deformation multilayered elastic halfspace is presented.

On an example of a beam with lenght of 10 metres and a plate with dimension 4X4 square metres the deformations for different positioned loads are given. Different division has no notable influences of practical significance. With a smaller number of division the range of matrices can be getting lower and the calculating time will be shorten, which for the presented examples comes to about 3 minutes not considering the time needed for the entrance of date.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si