Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2014

Avtorji

Patricija Cotič, univ. dipl. inž. grad.
Primož Murn, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Dejan Kolarič, univ. dipl. mat.
izr. prof. dr. Zvonko Jagličić, univ. dipl. inž. fiz.
izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.

UPORABA PULZNE TERMOGRAFIJE ZA NEPORUŠNE PREISKAVE V GRADBENIŠTVU

UDK: 543.067.3:772.96

Povzetek

V gradbeništvu je uporaba termografije za neporušne preiskave razmeroma
slabo poznana, prav tako tudi načini obdelave termografskih podatkov za karakterizacijo
napak in vključkov v gradbenih konstrukcijskih elementih. Direkten prenos tehnik
obdelave podatkov s strojništva ni mogoč, saj se materialne lastnosti preizkušancev kot
tudi pogoji merjenja na obeh področjih bistveno razlikujejo. V delu predstavimo uporabo
temperaturnega kontrasta in pulzno-fazne termografije za preiskave laboratorijskih betonskih
preizkušancev s pulzno termografijo. Temperaturni kontrast je dovolj občutljiv za
zaznavanje najpogostejših napak in vključkov v betonskih konstrukcijskih elementih, ne
moremo pa z njim kvantitativno oceniti globine anomalij. Slednje omogoča pulzno-fazna
termografija s faznimi slikami, ki se izkaže kot odlično orodje za obdelavo termografskih
podatkov v primerih, ko zahtevamo veliko prostorsko ločljivost in velik kontrast slike.
Ključne besede: termografija, neporušne preiskave, gradbeništvo, karakterizacija napak,
temperaturni kontrast, pulzno-fazna termografija

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

APPLICATION OF PULSED THERMOGRAPHY IN NON-DESTRUCTIVE TESTING IN CIVIL ENGINEERING

Summary

Although thermography is a powerful method for non-destructive testing
in mechanical engineering, it is much less developed for application in civil engineering.
Particularly, there is a lack of data processing techniques used for the characterization
of defects and inclusions in building structures. The direct transfer of techniques from
mechanical to civil engineering is not possible due to different material properties and
experimental conditions. The application of thermal contrast and pulsed phase thermography
on results obtained by thermographic inspection of laboratory concrete specimens
using pulsed thermography was studied. The results show that the thermal contrast
is efficient enough for the detection of the most common defects and inclusions in building structures. However, it fails for the quantitative determination of defect depth. The latter is
fulfilled by using pulsed phase thermography and phase images. In general, pulsed phase
thermography proves to be a powerful method for the analysis of thermal data where both
high geometrical resolution and high contrast of images are required.
Keywords: thermography, non-destructive testing, civil engineering, defect characterization,
thermal contrast, pulsed phase thermography.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si