Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

Prof. dr. Ludvik Trauner, dipl. gradb. inž.
v. pred. mag. Stane Škrabl, dipl. gradb. inž.
Mag. Milica Skrbiš, dipl. gradb. inž.
Miran Jeler, dipl. gradb. inž.

UPORABA PROSTORSKE STABILNOSTNE ANALIZE

UDK: 624.131.537:519.68

POVZETEK ■
Članek obravnava uporabo prostorske stabilnostne analize v gradbeni praksi. Najprej so podane teoretične osnove, ki upoštevajo metodo mejnih ravnovesnih stanj; uporabljeni so togi končni elementi - bloki. Postopek reševanja je grafoanalitičen ali numeričen. Na zglednem primeru je prikazana uporaba programa TRISTA, ki je izdelan na podlagi podanih rešitev, podana je tudi uporabnost prostorske stabilnostne analize.

POVZETEK

Članek obravnava uporabo prostorske stabilnostne analize v gradbeni praksi. Najprej so podane teoretične osnove, ki upoštevajo metodo mejnih ravnovesnih stanj; uporabljeni so togi končni elementi - bloki. Postopek reševanja je grafoanalitičen ali numeričen. Na zglednem primeru je prikazana uporaba programa TRISTA, ki je izdelan na podlagi podanih rešitev, podana je tudi uporabnost prostorske stabilnostne analize.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

AN APPLICABILITY OF THE SPACE STABILITY ANALYSIS

 

POVZETEK ■
Članek obravnava uporabo prostorske stabilnostne analize v gradbeni praksi. Najprej so podane teoretične osnove, ki upoštevajo metodo mejnih ravnovesnih stanj; uporabljeni so togi končni elementi - bloki. Postopek reševanja je grafoanalitičen ali numeričen. Na zglednem primeru je prikazana uporaba programa TRISTA, ki je izdelan na podlagi podanih rešitev, podana je tudi uporabnost prostorske stabilnostne analize.

 

SUMMARY

The paper presents an applicability of the space stability analysis in the construction practice. A theory, based on the method of limit equilibrium state is applied on a stiff finite elements - blocks. The method of solution is graphical - analytic or a numerical method.

The computer program TRISTA based on this theory shows the applicability of the space stability analysis.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si