Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Žarko Povše, dipl. inž. gr.

UPORABA OSEBNIH RAČUNALNIKOV V GRADBENEM POSLOVANJU V GIP PIONIR

UDK: 519.68:624:65

POVZETEK
Prispevek predstavlja prikaz uporabe osebnega računalnika v gradbenem poslovanju, ki se začne z izdelavo projektantskega popisa v našem projektivnem biroju, nadaljuje pa z izdelavo pogodbenega predračuna v oddelku kalkulacij. Slednji je osnova za obdelavo na gradbišču, kjer z računalnikom pišemo knjigo obračunskih izmer, izdajamo mesečne situacije in akordne predračune ter spremljamo porabo ur.

POVZETEK

Prispevek predstavlja prikaz uporabe osebnega računalnika v gradbenem poslovanju, ki se začne z izdelavo projektantskega popisa v našem projektivnem biroju, nadaljuje pa z izdelavo pogodbenega predračuna v oddelku kalkulacij. Slednji je osnova za obdelavo na gradbišču, kjer z računalnikom pišemo knjigo obračunskih izmer, izdajamo mesečne situacije in akordne predračune ter spremljamo porabo ur.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

APPLICATION OF PERSONAL COMPUTERS IN BUILDING OPERATIONS IN GIP PIONIR

 

POVZETEK
Prispevek predstavlja prikaz uporabe osebnega računalnika v gradbenem poslovanju, ki se začne z izdelavo projektantskega popisa v našem projektivnem biroju, nadaljuje pa z izdelavo pogodbenega predračuna v oddelku kalkulacij. Slednji je osnova za obdelavo na gradbišču, kjer z računalnikom pišemo knjigo obračunskih izmer, izdajamo mesečne situacije in akordne predračune ter spremljamo porabo ur.

 

SUMMARY

This article is a presentation of how a computer may serve in building operations. It starts with “Bills of Quantites” prepared in our Design Bureau and continues by making out the contract estimate in the Calculation Department.

This estimate serves as a basis for further elaboration on the site, namely the builder’s diary is kept by computer interim certificates and piece-work estimates are issued by computer. The consumptation of working hours is also computerized.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si