Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1990

Avtorji

Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb., raziskov. sodelavec
Franci Ceklin, dipl. inž. gradb., raziskov. sodelavec
Stanislav Urbančič, dipl. inž. gradb.. raziskov. sodelavec

UPORABA MIKROARMIRANIH BETONOV ZA IZDELAVO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

UDK: 691.32:620.1:(677.53:669.14):677.494.742.3

POVZETEK
Z vpeljevanjem proizvodnje jeklenih in polipropilenskih vlaken sta tudi pri nas možna razvoj in uporaba mikroarmiranih betonov. Do sedaj ugotovljeni rezultati preiskav teh betonov kažejo, da so primerni za širšo uporabo v gradbeniški praksi in da jih je smiselno upoštevati že pri projektiranju različnih vrst konstrukcijskih elementov. V članku podajamo nekatere najbolj značilne lastnosti strjenih mikroarmiranih betonov, pomembnejše rezultate in ugotovitve preiskav konstrukcijskih elementov pri različnih obremenitvah ter nekatere primere uporabe mikroarmiranih betonov pri nas.

POVZETEK

Z vpeljevanjem proizvodnje jeklenih in polipropilenskih vlaken sta tudi pri nas možna razvoj in uporaba mikroarmiranih betonov. Do sedaj ugotovljeni rezultati preiskav teh betonov kažejo, da so primerni za širšo uporabo v gradbeniški praksi in da jih je smiselno upoštevati že pri projektiranju različnih vrst konstrukcijskih elementov. V članku podajamo nekatere najbolj značilne lastnosti strjenih mikroarmiranih betonov, pomembnejše rezultate in ugotovitve preiskav konstrukcijskih elementov pri različnih obremenitvah ter nekatere primere uporabe mikroarmiranih betonov pri nas.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

USE OF FIBRE REINFORCED CONCRETE FOR STRUCTURAL MEMBERS

 

POVZETEK
Z vpeljevanjem proizvodnje jeklenih in polipropilenskih vlaken sta tudi pri nas možna razvoj in uporaba mikroarmiranih betonov. Do sedaj ugotovljeni rezultati preiskav teh betonov kažejo, da so primerni za širšo uporabo v gradbeniški praksi in da jih je smiselno upoštevati že pri projektiranju različnih vrst konstrukcijskih elementov. V članku podajamo nekatere najbolj značilne lastnosti strjenih mikroarmiranih betonov, pomembnejše rezultate in ugotovitve preiskav konstrukcijskih elementov pri različnih obremenitvah ter nekatere primere uporabe mikroarmiranih betonov pri nas.

 

SUMMARY

There is a possibility for progress and use of fibre reinforced concrete in our construction practice because the steel and polypropylene fibres are produced by our own production. The results of investigations of fiber reinforced concrete show that this concrete is acceptable for the use and therefore it may be taken into account when the structural members are designed. In the paper some of the characteristic properties of hardened fibre reinforced concrete, more important results and conclusions of the investigations of structural behaviour of fibre reinforced members and some applications of fibre reinforced concrete in our construction practice are discussed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si