Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

Mag. Andrej Štrukelj, dipl. inž. gr., asistent na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru

UPORABA METODE PRESEČIŠČ ZA SNEMANJE FASAD OBSTOJEČIH OBJEKTOV

UDK: 69.059.25:519.68

POVZETEK
V prispevku je prikazan razvoj algoritma za pripravo podatkovne baze koordinat karakterističnih točk fasade obstoječega objekta. Omenjena baza podatkov lahko rabi kot vhodna datoteka za nadaljnjo grafično obdelavo s katerim od znanih programskih grafičnih orodij. Osnova za izračun koordinat vsake točke je ne glede na velikost objekta meritev, ki jo izvedemo s pomočjo teodolita z dveh stojišč z znanimi koordinatami:

POVZETEK

V prispevku je prikazan razvoj algoritma za pripravo podatkovne baze koordinat karakterističnih točk fasade obstoječega objekta. Omenjena baza podatkov lahko rabi kot vhodna datoteka za nadaljnjo grafično obdelavo s katerim od znanih programskih grafičnih orodij. Osnova za izračun koordinat vsake točke je ne glede na velikost objekta meritev, ki jo izvedemo s pomočjo teodolita z dveh stojišč z znanimi koordinatami.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

USING THE METHOD OF INTERSECTIONS FOR MEASUREMENT AND RECORDING OF BUILDING FRONTS

POVZETEK
V prispevku je prikazan razvoj algoritma za pripravo podatkovne baze koordinat karakterističnih točk fasade obstoječega objekta. Omenjena baza podatkov lahko rabi kot vhodna datoteka za nadaljnjo grafično obdelavo s katerim od znanih programskih grafičnih orodij. Osnova za izračun koordinat vsake točke je ne glede na velikost objekta meritev, ki jo izvedemo s pomočjo teodolita z dveh stojišč z znanimi koordinatami:

SUMMARY

In the paper the algorithm for the creating of the data base of the coordinates of the characteristic points of the front of a building is developed. The above mentioned data base can be used as the input file for one of the known graphical packages. The base for the calculation of each point coordinate is the measurement made by a theodolite from two different standing points with known co-ordinates.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si