Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3 - 1986

Avtorji

Darko Derlink, dipl. gr. ing.

UPORABA KOMBINIRANEGA NAPENJANJA PRI GRADNJI MOSTOV

UDK: 624.2/8:624.042

Povzetek
V članku je prikazana uporaba kombiniranega napenjanja ob pojavu velikih obtežb.
Kombinirano napenjanje smo uporabili na prirejenih tipskih prednapetih »I« nosilcih, ki smo jih uporabili za mostne nosilce na mostu prek Krke v Dragi.
O

Povzetek

V članku je prikazana uporaba kombiniranega napenjanja ob pojavu velikih obtežb.

Kombinirano napenjanje smo uporabili na prirejenih tipskih prednapetih »I« nosilcih, ki smo jih uporabili za mostne nosilce na mostu prek Krke v Dragi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si