Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969

Avtorji

Janez Reflak, dipl. inž.
prof. dr. Miloš Marinček, dipl. inž.

Uporaba elektronskega računalnika za računanje nosilnosti tlačenih palic

UDK: 624.046:681.14

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Use of the electronic computer to evaluate the bearing capacity of compressed bars

Synopsis
Exposed is a numerical method to determine the deformations of both side articulated and compressed bars with the simultaneous influence of the transverse loading. The theory of second order is taken into account. This is a method known in the USA as the Newmark’s method for the determination of deflection
curve. Expressed in a matrix form the method is suitable for the computation with the powerful electronic computers. The influence of the elasto-plasticity is expressed in terms of an correcting factor of the specific torsion. Iteration method of calculation is used.

Synopsis

Exposed is a numerical method to determine the deformations of both side articulated and compressed bars with the simultaneous influence of the transverse loading. The theory of second order is taken into account. This is a method known in the USA as the Newmark’s method for the determination of deflection curve. Expressed in a matrix form the method is suitable for the computation with the powerful electronic computers. The influence of the elasto-plasticity is expressed in terms of an correcting factor of the specific torsion. Iteration method of calculation is used.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si