Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2006

Avtorji

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

UPORABA BIOLOŠKEGA BLATA IZ ČISTILNIH NAPRAV

UDK: 628.38+628.477

Povzetek | Za razliko od razvitih industrijskih dežel, kjer se pretežni del neoporečnega biološkega blata iz komunalnih čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu, je Slovenija preneumna in »prebogata«, da bi uporabljala ta najcenejši in ekološko najkoristnejši postopek naravne reciklaže. Navkljub evropski prepovedi s tem naravno uravnoteženim gnojilom raje polnimo naše komunalne deponije ter ga razsipno nadomeščamo z dragimi, znatno bolj onesnaženimi, enostranskimi umetnimi gnojili in tako s pregnojenjem še dodatno onesnažujemo naše okolje. Nedvomno sodimo na področju obdelave ter odstranjevanja biološkega blata z velikim zaostankom med najbolj zaostale države.

POVZETEK

Za razliko od razvitih industrijskih dežel, kjer se pretežni del neoporečnega biološkega blata iz komunalnih čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu, je Slovenija preneumna in »prebogata«, da bi uporabljala ta najcenejši in ekološko najkoristnejši postopek naravne reciklaže. Navkljub evropski prepovedi s tem naravno uravnoteženim gnojilom raje polnimo naše komunalne deponije ter ga razsipno nadomeščamo z dragimi, znatno bolj onesnaženimi, enostranskimi umetnimi gnojili in tako s pregnojenjem še dodatno onesnažujemo naše okolje. Nedvomno sodimo na področju obdelave ter odstranjevanja biološkega blata z velikim zaostankom med najbolj zaostale države.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

USING OF SEWAGE SLUDGE FROM WWTP

SUMMARY

Povzetek | Za razliko od razvitih industrijskih dežel, kjer se pretežni del neoporečnega biološkega blata iz komunalnih čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu, je Slovenija preneumna in »prebogata«, da bi uporabljala ta najcenejši in ekološko najkoristnejši postopek naravne reciklaže. Navkljub evropski prepovedi s tem naravno uravnoteženim gnojilom raje polnimo naše komunalne deponije ter ga razsipno nadomeščamo z dragimi, znatno bolj onesnaženimi, enostranskimi umetnimi gnojili in tako s pregnojenjem še dodatno onesnažujemo naše okolje. Nedvomno sodimo na področju obdelave ter odstranjevanja biološkega blata z velikim zaostankom med najbolj zaostale države.

The developed industrial countries have predominantly used uncontaminated sewage sludge from WWTP in agriculture. But Slovenia is too stupid and »too rich« to use this most economical and ecological process of natural recycling. EU strictly prohibited depositing sludge from WWTP in public/city dump. In our country, communities have been still filling the dumps with sludge from WWTP. And the worst, this natural balance fertilizer has been substituted with high cost artificial chemical fertilizer. This means additional environmental contamination. As regard to this activity Slovenia is undoubtedly one of the most undeveloped countries.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si