Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990

Avtorji

Mag. Tomislav Šibenik, dipl. ing. gr
Drago Sever, dipl. ing. gr.

UMIRJANJE PROMETA V URBANIH PODROČJIH

UDK: 656.05

 

POVZETEK
V pričujočem besedilu so predstavljeni rezultati preizkušanj nekaterih ukrepov za zmanjšanje hitrosti motornih vozil. Predstavljeni sta optična in akustična zavora, ki vsaka na svoj način psihološko vpliva na voznika, da prilagodi hitrost vožnje lokalnim razmeram.
Ukrepe za zmanjšanje hitrosti motornih vozil smo preizkusili v realnem okolju in z metodo prej -pozneje ugotovili njihov vpliv na hitrost prometnega toka.

 

POVZETEK

V pričujočem besedilu so predstavljeni rezultati preizkušanj nekaterih ukrepov za zmanjšanje hitrosti motornih vozil. Predstavljeni sta optična in akustična zavora, ki vsaka na svoj način psihološko vpliva na voznika, da prilagodi hitrost vožnje lokalnim razmeram.

Ukrepe za zmanjšanje hitrosti motornih vozil smo preizkusili v realnem okolju in z metodo prej -pozneje ugotovili njihov vpliv na hitrost prometnega toka.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

UMIRJANJE PROMETA V URBANIH PODROČJIH

 

POVZETEK
V pričujočem besedilu so predstavljeni rezultati preizkušanj nekaterih ukrepov za zmanjšanje hitrosti motornih vozil. Predstavljeni sta optična in akustična zavora, ki vsaka na svoj način psihološko vpliva na voznika, da prilagodi hitrost vožnje lokalnim razmeram.
Ukrepe za zmanjšanje hitrosti motornih vozil smo preizkusili v realnem okolju in z metodo prej -pozneje ugotovili njihov vpliv na hitrost prometnega toka.

 

SUMMARY

The results of testing some measures that assure the restriction on the driving speed of motor vehicles are given. Two measures - the optical and the accoustic barrier - are presented in detail. The both psychologically affect the driver, thus making him adjust the driving speed to local conditions.

The measures leading to lower driving speeds were tested on site, and their effect of the speed of the traffic stream were established by the before / after metode.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si