Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9 - 1977

Avtorji

Viktor Turnšek, dipl. ing. gradb.
Stane Terčelj, dipl. ing. gradb.

Ukrepi pri reševanju tehničnih problemov popravil zgradb, ki jih je prizadel potres

UDK: 624.131.55

S sanacijo pri potresu poškodovanih zgradb je potrebno seizmično odpornost konstrukcij zgradb po-jačatd.

Z laboratorijskimi preiskavami nosilnih zidnih elementov in z modelnimi preiskavami na vibracijski mizi pa je možno povečanje odpornosti tudi kvan-tificirati.

Opisani so rezultati kompleksnejših laboratorijskih preiskav v ZRMK v zvezi s sanacijo kamnitih hiš. Sanacija je bila izvršena z naslednjimi ukrepi: zgradba se v horizontalni smeri v višini stropov poveže z vezmi na vsaki strani vseh nosilnih zidov; s cementnimi injekcijami pa se poveča predvsem strižna odpornost zidov ter z obema ukrepoma poveča odpornost zgradbe kot celote.

Z opisano metodo sanirana močno poškodovana hiša v Furlaniji je potrdila laboratorijske rezultate s tem, da pri enako močnem potresu septembra leta 1976 ni dobila nikakršnih poškodb.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Measures for solving the technical problems involved in the repair of buildings damaged by earthquakes

 

S sanacijo pri potresu poškodovanih zgradb je potrebno seizmično odpornost konstrukcij zgradb po-jačatd.
Z laboratorijskimi preiskavami nosilnih zidnih elementov in z modelnimi preiskavami na vibracijski mizi pa je možno povečanje odpornosti tudi kvan-tificirati.
Opisani so rezultati kompleksnejših laboratorijskih preiskav v ZRMK v zvezi s sanacijo kamnitih hiš. Sanacija je bila izvršena z naslednjimi ukrepi: zgradba se v horizontalni smeri v višini stropov poveže z vezmi na vsaki strani vseh nosilnih zidov; s cementnimi injekcijami pa se poveča predvsem strižna odpornost zidov ter z obema ukrepoma poveča odpornost zgradbe kot celote.
Z opisano metodo sanirana močno poškodovana hiša v Furlaniji je potrdila laboratorijske rezultate s tem, da pri enako močnem potresu septembra leta 1976 ni dobila nikakršnih poškodb.

 

When repairing earthquake-damaged buildings the seismic strength of the building's structural system should be increased.

By means of laboratory tests of bearing-wall elements and model tests on the shaking-table it is: possible to quantify the increase in strength.

The results of complex laboratory test carried out at ZRMK in connection with the repair of stone-masonry houses are described. The repair was carried out by means of the following measures: the building is bound together horizontally at ceiling level by means of tie-rods placed on each side of all bearing-walls; the shear- strenth of the wails is increased by the pressure-injection of cement-grout into them, and by means of both measures the strength of the building as a whole is increased.

The laboratory test results have been confirmed by the fact that a badly-damaged house in Furlania, which was repaired using vhe .method described, suffered no damage of any kind when the equally-strong earthquake of September 1976 occurred.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si