Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1978

Avtorji

univ. prof. Svetko Lapajne, v p.

Učinkovitost odklonjenih armatur

UDK: 624.04

 

Članek predstavlja diagram učinkovitosti odklonjenih armatur v odvisnosti od odklonskega kota armatur napram smerem glavnih napetosti in v odvisnosti od razmerja obeh glavnih napetosti:
(ra m2

 

Članek predstavlja diagram učinkovitosti odklonjenih armatur v odvisnosti od odklonskega kota armatur napram smerem glavnih napetosti in v odvisnosti od razmerja obeh glavnih napetosti:zakonu elastičnosti. Ta diagram nam služi za plavzi-bilno razlago zahtev po pojačanju odklonjenih armatur in tudi za kriterij kompatibilnosti: dali so formule, ki temelje na ravnotežnih pogojih z ozirom na elastično stanje betona še porabne ali dajo v danem primeru nestrpen rezultat. Navedena je tudi Bauman-nova formula za preračun posebnega troslojnega armiranja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EFFICACY OF DECLINED REINFORCEMENT (ON REINFORCED CONCRETE)

 

Članek predstavlja diagram učinkovitosti odklonjenih armatur v odvisnosti od odklonskega kota armatur napram smerem glavnih napetosti in v odvisnosti od razmerja obeh glavnih napetosti:
(ra m2

This article presents a diagram of the efficacy of diclined reinforcement depending on the angle of declination of the pricipal-stress-direction and on the relation of principal. The diagram is based on the elasticity rules. It yields a plausible explication of the necessairy increasing of the reinforcement and a criterion for compatibility: Formulas based on the equilibrium conditions can they be used on elastic behaviour of concrete or yield they an incompatible result in the case? Baumann’s formula for the calculus of a special three-way reinforcement is annexed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si