Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2012

Avtorji

Daniela Dvornik Perhavec, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Danijel Rebolj, univ. dipl. inž. grad.

UČINKOVITEJŠI PRISTOP K OBNOVI ZGODOVINSKIH OBJEKTOV

UDK: 69.059.4.004

Povzetek

V Sloveniji se po končani izgradnji avtocestnih projektov spopadamo
morda z največjo krizo v gradbeništvu po drugi svetovni vojni. Pričakovana vlaganja v
izgradnjo železniške infrastrukture so se odmaknila, stanovanjska gradnja – ob presežku
novih stanovanj in napovedani uvedbi davčne obveznosti za lastnike – predstavlja za
investitorje in banke veliko tveganje. Ali bi lahko krizo preprečili s pravočasnimi, razvojnimi
in spodbujevalnimi programi pri obnovi zgodovinskih objektov in ali imamo za
tovrstno dejavnost usposobljene naročnike, investitorje in vodje projektov? V članku
obravnavamo pozitivni vidik vlaganja sredstev v obnovo zgodovinskih objektov ter razliko
med gradbenim projektom novogradnje in projektom obnove zgodovinskih objektov
ter vplive, ki vplivajo na projekt obnove. Rezultati, ki jih predstavljamo, se nanašajo
na nov pristop k analizi objekta in pripravo projekta obnove v zgodnji fazi projekta.

Ključne besede: zgodovinske stavbe, rekonstrukcija, obnova, zgodnja faza projekta,
sistem upravljanja znanja

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EFFECTIVE APPROACH TO THE RECONSTRUCTION OF HISTORICAL BUILDINGS

Summary

After the completion of some major highway projects, Slovenian construction
sector is now facing its worse crisis since the Second World War. All major
investments in the railway network and infrastructure have been lost. Investing in newly
proposed construction projects in Slovenia has become too much of a risk for banks
and investors. This can be seen in many newly built empty apartment buildings. Would it
be possible to prevent this crisis by developing a program for the renovation of historical
buildings? Do we already have clients, investors and project managers who are trained
for this kind of activity? We studied the positive aspects of investing in the renovation of
historic buildings and the differences between commercial construction projects and
renovation projects, including the influences and affects each type of project has on the
Slovenian economy. Applying new approaches for analyzing and preparing renovation
projects at an early stage of a project can make the project more effective.

Key words: historical building, reconstruction, renovation, early stage of the project,
knowledge management system

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si