Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1986

Avtorji

Mag. Marko Žontar, dipl. inž. str.

TRANSPORTNI NAPRAVI ZA PALETIZIRAN IN PALIČNI MATERIAL

UDK: 69.002.71:621.86.06

Sestavek opisuje v prvem delu transportne naprave, njihovo delitev in glavne elemente, potrebne za izbor oziroma snovanje transportnih naprav.
V drugem delu je prikazana zunanjost in opisano delovanje transportnih naprav za paietiziran in palični material. Obe napravi, ki smo ju zasnovali v DO GIP GRADIS z namenom, da bi racionalizirali prenos in manipulacijo gradbenega materiala, sta na gradbišču dobro prestali preizkus funkcionalnosti in se uporabljata.

Sestavek opisuje v prvem delu transportne naprave, njihovo delitev in glavne elemente, potrebne za izbor oziroma snovanje transportnih naprav.

V drugem delu je prikazana zunanjost in opisano delovanje transportnih naprav za paietiziran in palični material. Obe napravi, ki smo ju zasnovali v DO GIP GRADIS z namenom, da bi racionalizirali prenos in manipulacijo gradbenega materiala, sta na gradbišču dobro prestali preizkus funkcionalnosti in se uporabljata.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONTRIVANCES FOR TRANSPORTATION OF PALLETIZED AND ROD-LIKE MATERIAL

 

Sestavek opisuje v prvem delu transportne naprave, njihovo delitev in glavne elemente, potrebne za izbor oziroma snovanje transportnih naprav.
V drugem delu je prikazana zunanjost in opisano delovanje transportnih naprav za paietiziran in palični material. Obe napravi, ki smo ju zasnovali v DO GIP GRADIS z namenom, da bi racionalizirali prenos in manipulacijo gradbenega materiala, sta na gradbišču dobro prestali preizkus funkcionalnosti in se uporabljata.

 

The research work in the first part describes transportation contrivances and their division into the main elements, which are necessary for the selection or rather the designing of transportation contrivances. In the second part it portrays and describes the operation of transport contrivances for the palletized and rod-like material. Both contrivances, designed by the company GIP GRADIS to rationalize the transportation and handling of building materials, successfully stood a functional test at the worksites and are being used.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si