Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1972

Avtorji

Branko Jeran, dipl. inž.

Transportni beton v luči novega pravilnika za betonske konstrukcije

UDK: 69.002.71:669.972

Novi pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za beton in armirani beton obravnava v členu 185 vprašanje vgrajevanja betona takoj po izdelavi. Ta člen se torej neposredno tiče tudi sodobnega načina uporabe betona iz centralnih betonarn ali tako imenovanega transportnega betona. Avtor kritično obravnava navedeni člen v luči mnogoletne prakse. Ugotavlja, da je transportni beton enako kot v drugih deželah Evrope tudi pri nas postal normalna oblika dela za vse betonske konstrukcije, tako majhne kot velike. Ugotavlja tudi, da bo treba naš zgoraj citirani člen pravilnika dopolniti, oziroma spremeniti z ozirom na dejanske časovne razmere pri vgrajevanju transportnega betona.
minut za navadne kiperje, seveda le prevoz zemeljsko vlažnega betona s konsistenco (KI), torej vsaj 3-krat toliko ali vsaj 1,5-krat toliko kot jugoslovanski predpis.
Francoski predpisi iz leta 1960:
V odstavku 6,32 je naveden le pogoj, da beton obdrži svojo homogenost od kraja proizvodnje do vgraditve.
V komentarju posebej opozori samo na to, da je potrebno beton, ki je »-navidezno vezal«, ponovno premešati, seveda brez dodaje vode.
Ti predpisi ne navajajo nikakih drugih časovnih omejitev.

Novi pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za beton in armirani beton obravnava v členu 185 vprašanje vgrajevanja betona takoj po izdelavi. Ta člen se torej neposredno tiče tudi sodobnega načina uporabe betona iz centralnih betonarn ali tako imenovanega transportnega betona. Avtor kritično obravnava navedeni člen v luči mnogoletne prakse. Ugotavlja, da je transportni beton enako kot v drugih deželah Evrope tudi pri nas postal normalna oblika dela za vse betonske konstrukcije, tako majhne kot velike. Ugotavlja tudi, da bo treba naš zgoraj citirani člen pravilnika dopolniti, oziroma spremeniti z ozirom na dejanske časovne razmere pri vgrajevanju transportnega betona.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONVEYER CONCRETE IN THE NEW REGULATIONS FOR CONCRETE STRUCTURES

 

Novi pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za beton in armirani beton obravnava v členu 185 vprašanje vgrajevanja betona takoj po izdelavi. Ta člen se torej neposredno tiče tudi sodobnega načina uporabe betona iz centralnih betonarn ali tako imenovanega transportnega betona. Avtor kritično obravnava navedeni člen v luči mnogoletne prakse. Ugotavlja, da je transportni beton enako kot v drugih deželah Evrope tudi pri nas postal normalna oblika dela za vse betonske konstrukcije, tako majhne kot velike. Ugotavlja tudi, da bo treba naš zgoraj citirani člen pravilnika dopolniti, oziroma spremeniti z ozirom na dejanske časovne razmere pri vgrajevanju transportnega betona.
minut za navadne kiperje, seveda le prevoz zemeljsko vlažnega betona s konsistenco (KI), torej vsaj 3-krat toliko ali vsaj 1,5-krat toliko kot jugoslovanski predpis.
Francoski predpisi iz leta 1960:
V odstavku 6,32 je naveden le pogoj, da beton obdrži svojo homogenost od kraja proizvodnje do vgraditve.
V komentarju posebej opozori samo na to, da je potrebno beton, ki je »-navidezno vezal«, ponovno premešati, seveda brez dodaje vode.
Ti predpisi ne navajajo nikakih drugih časovnih omejitev.

The new regulations for the technical dispositions and conditions for concrete and reinforced concrete treat in 185. article the problem of building in of concrete immediatelly after its production. This article treats the contemporary manner of the use of concrete from industrial concrete works, called conveyer concrete. The author deals with the article 185. in the view of several years practice. The conveyer concrete became in our country as in other European countries the standard form for all concrete structures. The author establishes the urgency tu supply the article 185. resp. to change it regarding the real time conditions for the building in of the conveyer concrete.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si