Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

GRADIS - Nizke gradnje, d.d.

TRAJNO GEOTEHNIČNO SIDRO GRADIS GNSS - n

UDK: 624.078.7

POVZETE K
V prispevku je predstavljeno trajno geotehnično sidro GRADIS GNSS - n, ki je bilo razvito v podjetju Gradis - Nizke gradnje, d.d, in za katerega imamo potrdilo o skladnosti ZAG - a, Ljubljana, Sidro ustreza predpisom in priporočilom SODOC -16 Smernice za geotehnična sidra ter zahtevam SIA V 191/95.

POVZETEK

V prispevku je predstavljeno trajno geotehnično sidro GRADIS GNSS - n, ki je bilo razvito v podjetju Gradis - Nizke gradnje, d.d, in za katerega imamo potrdilo o skladnosti ZAG - a, Ljubljana. Sidro ustreza predpisom in priporočilom SODOC -16 Smernice za geotehnična sidra ter zahtevam SIA V 191/95.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PERMANENT GEOTECHNICAL ANCHOR GRADIS GNSS - n

POVZETE K
V prispevku je predstavljeno trajno geotehnično sidro GRADIS GNSS - n, ki je bilo razvito v podjetju Gradis - Nizke gradnje, d.d, in za katerega imamo potrdilo o skladnosti ZAG - a, Ljubljana, Sidro ustreza predpisom in priporočilom SODOC -16 Smernice za geotehnična sidra ter zahtevam SIA V 191/95.

SUMMARY

The article describes the permanent geotechnical anchor Gradis GNSS - n, which was developed in the company Gradis - Nizke gradnje, Joint Stock company, for which we have confirmation with ZAG, Ljubljana. Anchor coresponds to all regulations and references of SODOC -16 directives for geotechnical anchor and to all requests of SIA V 191/95.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si