Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1994

Avtorji

Helena Garzarolli, dipl. inž.
mag. Jože Boštjančič, dipl. inž.

TOPLOTNA ZAŠČITA OBSTOJEČIH STANOVANJSKIH ZGRADB

UDK: 699.86

POVZETE K - I
Velika večina naših stanovanjskih zgradb je bila zgrajena v časih, ko so bile zahteve po bivalnem ugodju in po varčevanju z energijo manjše. Njihova toplotna zaščita je zato premajhna, kar ima poleg energetske potratnosti še vrsto drugih negativnih učinkov. Glede na navedeno obstoja velik interes, da se obstoječe stanje čimprej sanira.
Projekt Energetska sanacija obstoječih stanovanjskih zgradb, katerega sta izvajala ZRMK in FAGG v letih 1992 in 1993, nudi izhodiščne podatke za organiziran pristop k množični sanaciji pomanjkljive toplotne zaščite stanovanjskih zgradb. Rezultati projekta nudijo zanimive podatke o prioritetnem vrstnem redu različnih sanacijskih ukrepov glede na razmerje med energijskimi prihranki in stroški sanacije.

POVZETEK

Velika večina naših stanovanjskih zgradb je bila zgrajena v časih, ko so bile zahteve po bivalnem ugodju in po varčevanju z energijo manjše. Njihova toplotna zaščita je zato premajhna, kar ima poleg energetske potratnosti še vrsto drugih negativnih učinkov. Glede na navedeno obstoja velik interes, da se obstoječe stanje čimprej sanira.

Projekt Energetska sanacija obstoječih stanovanjskih zgradb, katerega sta izvajala ZRMK in FAGG v letih 1992 in 1993, nudi izhodiščne podatke za organiziran pristop k množični sanaciji pomanjkljive toplotne zaščite stanovanjskih zgradb. Rezultati projekta nudijo zanimive podatke o prioritetnem vrstnem redu različnih sanacijskih ukrepov glede na razmerje med energijskimi prihranki in stroški sanacije.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THERMAL PROTECTION OF EXISTING FLAT BUILDINGS

POVZETE K - I
Velika večina naših stanovanjskih zgradb je bila zgrajena v časih, ko so bile zahteve po bivalnem ugodju in po varčevanju z energijo manjše. Njihova toplotna zaščita je zato premajhna, kar ima poleg energetske potratnosti še vrsto drugih negativnih učinkov. Glede na navedeno obstoja velik interes, da se obstoječe stanje čimprej sanira.
Projekt Energetska sanacija obstoječih stanovanjskih zgradb, katerega sta izvajala ZRMK in FAGG v letih 1992 in 1993, nudi izhodiščne podatke za organiziran pristop k množični sanaciji pomanjkljive toplotne zaščite stanovanjskih zgradb. Rezultati projekta nudijo zanimive podatke o prioritetnem vrstnem redu različnih sanacijskih ukrepov glede na razmerje med energijskimi prihranki in stroški sanacije.

SUMMARY

Most of our flat buildings have been constructed in times when the requirements for dwelling comfort and energy saving were low. Their thermal protection is unsufficient and brings about a series of negative effects beside energy dissipation. There has been a great interest in the improvement of the existing state now.

The project Energy Repair of the Existing Flat Buildings which was carried out by ZRMK and FAGG in the years 1992 and 1993 offers many starting data needed for an organized and extensive repair of unsufficient thermal protection of flat buildings. The results of the project point out to the priorities of various repair measures according to the ratio between energy savings and repair costs.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si