Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1987

Avtorji

Mag. Miroslav Pregl, dipl. gr. inž.

TOGAST JEDER S PREČKAMI

UDK: [624.04+624.07]

Povzetek
Z znanimi izrazi za torzijsko togost dobimo vrednosti, ki presegajo torzijsko togost zaprtih škatlastih nosilcev. Razviti so novi izrazi, po katerih torzijska togost smiselno zavzema vrednosti med odprtim prerezom brez prečk in zaprtim prerezom. Za izbrane primere so rezultati prikazani v primernih diagramih.

Povzetek

Z znanimi izrazi za torzijsko togost dobimo vrednosti, ki presegajo torzijsko togost zaprtih škatlastih nosilcev. Razviti so novi izrazi, po katerih torzijska togost smiselno zavzema vrednosti med odprtim prerezom brez prečk in zaprtim prerezom. Za izbrane primere so rezultati prikazani v primernih diagramih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

TOGAST JEDER S PREČKAMI

 

Povzetek
Z znanimi izrazi za torzijsko togost dobimo vrednosti, ki presegajo torzijsko togost zaprtih škatlastih nosilcev. Razviti so novi izrazi, po katerih torzijska togost smiselno zavzema vrednosti med odprtim prerezom brez prečk in zaprtim prerezom. Za izbrane primere so rezultati prikazani v primernih diagramih.

 

Summary

Several combinations of suppositions are systematically considered and the resulting continuum methods for torsional analysis of slender perforated cores are presented. It is shown that fhe known formulae for torsional stiffness (may in some cases) give values larger than the ones we obtain for closed cross section. New formulae are derived that render values which logically increase with increasing lintel stiffness, starting from the torsional stiffness of open cross section and ending with closed one. The results of the chosen examples are given in appropriate diagrams.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si