Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1973

Avtorji

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Tehnološki problemi in problemi materialov v zvezi s stanovanjsko gradnjo

UDK: 333.32:691

Technological and material problems with regard to the dwelling’s
construction

Avtor obravnava tehnološke probleme in probleme materialov v zvezi z industrializacijo stanovanjske graditve. Podrobno razčlenjuje vprašanje nosilcev industrializacije, tehnično zakonodajo, probleme, ki niso rešeni s pravilniki in standardi. Med problemi materialov se kritično dotika osnovnih gradbenih materialov: opeke, cementa, jekla, stavbnih mizarskih izdelkov, notranje obdelave in instalacij.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Technological and material problems with regard to the dwelling’s construction

 

Technological and material problems with regard to the dwelling’s
construction

 

The author treats in detail the technological and material’s problems with regard to the dwelling construction industrialization. He deals with the problem of industrialization factors, technical prescriptions and propositions. The paper treats in detail the basic building materials: brick, cement, steel, joiner’s construction products and internal works with instalation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si