Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8,9 - 1986

Avtorji

Jasna Badrljica, dipl. inž. gradb.
Mirko Koren, dipl. inž. gradb.

TEHNOLOGIJA BRIZGANEGA BETONA IN NJENA UPORANOST PRI OBNAVLJANJU IN OJAČEVANJU OBJEKTOV

Povzetek
Prikazane so temeljne značilnosti tehnologije brizganega betona in razlike med brizganim in konvencionalnim betonom. Obravnava se tudi možnost uporabe brizganega betona pri sanacijah, naj gre za obnovo ali za ojačitev gradbenih objektov.

Povzetek

Prikazane so temeljne značilnosti tehnologije brizganega betona in razlike med brizganim in konvencionalnim betonom. Obravnava se tudi možnost uporabe brizganega betona pri sanacijah, naj gre za obnovo ali za ojačitev gradbenih objektov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

TEHNOLOGIJA BRIZGANEGA BETONA IN NJENA UPORANOST PRI OBNAVLJANJU IN OJAČEVANJU OBJEKTOV

 

Povzetek
Prikazane so temeljne značilnosti tehnologije brizganega betona in razlike med brizganim in konvencionalnim betonom. Obravnava se tudi možnost uporabe brizganega betona pri sanacijah, naj gre za obnovo ali za ojačitev gradbenih objektov.

 

Summary

The paper deals with general aspects of sprayed concrete technology, the differences between sprayed and conventionally prepared concrete and the aplicability of sprayed concrete in repair and strengthening works.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si