Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Svetko Lapajne, dipl. inž. gradb.

ŠTUDIJA TEMELJNIH PODPLATOV

UDK: 624.046

Povzetek
Avtor objavlja svoje diagrame za preračun temeljnih podplatov na elastičnih tleh (polprostoru). Za okrogle podplate in za pasovni temelj so podatki podani v preglednici, za četverokotne v diagramih. Za klasično predpostavko enakomernih reakcij tal pri gibkih podplatih zvezne črte nudijo velikost vsedanj v karakterističnih točkah temeljev in njih povprečje. Za statični preračun temeljev je pomembno obravnavanje togega temelja, ker povzroča neenakomerne reakcije tal. Ta odpor bo imel neskončno visoke osti ob robovih in zelo majhne ali celo nične odpore v njih sredini. Avtor je izbral razdelitev temeljnih reakcij po kvadratni paraboli in približno preračunal njih velikost. Rezultirajoče napetosti odpora so prikazane s črtkasti-mi linijami za značilne točke podplatov. Pripadajoči vsedki so vedno manjši od povprečnih vsedkov gibkih temeljev. Zaradi navedenega bodo upogibni momenti v temeljnih podplatih bistveno večji, kot so pri klasičnem dimenzioniranju. Njih upoštevanje je pomembno pri temeljenju v jedkih vodah ali morju.

Povzetek

Avtor objavlja svoje diagrame za preračun temeljnih podplatov na elastičnih tleh (polprostoru). Za okrogle podplate in za pasovni temelj so podatki podani v preglednici, za četverokotne v diagramih. Za klasično predpostavko enakomernih reakcij tal pri gibkih podplatih zvezne črte nudijo velikost vsedanj v karakterističnih točkah temeljev in njih povprečje. Za statični preračun temeljev je pomembno obravnavanje togega temelja, ker povzroča neenakomerne reakcije tal. Ta odpor bo imel neskončno visoke osti ob robovih in zelo majhne ali celo nične odpore v njih sredini. Avtor je izbral razdelitev temeljnih reakcij po kvadratni paraboli in približno preračunal njih velikost. Rezultirajoče napetosti odpora so prikazane s črtkasti-mi linijami za značilne točke podplatov. Pripadajoči vsedki so vedno manjši od povprečnih vsedkov gibkih temeljev. Zaradi navedenega bodo upogibni momenti v temeljnih podplatih bistveno večji, kot so pri klasičnem dimenzioniranju. Njih upoštevanje je pomembno pri temeljenju v jedkih vodah ali morju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STUDY OF FOOTINGS

 

Povzetek
Avtor objavlja svoje diagrame za preračun temeljnih podplatov na elastičnih tleh (polprostoru). Za okrogle podplate in za pasovni temelj so podatki podani v preglednici, za četverokotne v diagramih. Za klasično predpostavko enakomernih reakcij tal pri gibkih podplatih zvezne črte nudijo velikost vsedanj v karakterističnih točkah temeljev in njih povprečje. Za statični preračun temeljev je pomembno obravnavanje togega temelja, ker povzroča neenakomerne reakcije tal. Ta odpor bo imel neskončno visoke osti ob robovih in zelo majhne ali celo nične odpore v njih sredini. Avtor je izbral razdelitev temeljnih reakcij po kvadratni paraboli in približno preračunal njih velikost. Rezultirajoče napetosti odpora so prikazane s črtkasti-mi linijami za značilne točke podplatov. Pripadajoči vsedki so vedno manjši od povprečnih vsedkov gibkih temeljev. Zaradi navedenega bodo upogibni momenti v temeljnih podplatih bistveno večji, kot so pri klasičnem dimenzioniranju. Njih upoštevanje je pomembno pri temeljenju v jedkih vodah ali morju.

 

Summary

The author is publishing his diagrams for the calculation of footings on elastical halfspace ground. For circular footings and strip-footings the dates are given in the table, for rectangular ones in diagrams. For a classical supposition of a uniform reaction resistance with a flexible footing the ununterrupted lines give the amount of settlements in characteristical points of footings and their average. For the statical analysis of footings the treatement of an absolutely rigid footing causing different reaction resistance of the ground is important. This resistance will have an infinitely high sting at the borders of footing and a very little amount or nothing in the middle of it. The author has choosen a square-parabolical distribution of ground reactions and approximatively calculated their sizes. The resultand pressures are presented by dotted lines for characteristical points of footings. The corresponding settlement is allways smaller than the average one of a flexible footing. Consequently the bending moments in footings can be essentially higher than thouse with the classical calculation. The consideration of these is important for footings in corrodent water or sea.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si