Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8,9 - 1986

Avtorji

Danilo Senič, dipl. inž. gradb.
Jože Malgaj, inž. gradb.

ŠTUDIJA IZVEDBE DEL V PRIPRAVI DELA ZA SANACIJO OSNOVNE NOSILNE KONSTRUKCIJE PRŠIŠČA - HLADILNI STOLP III V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ

UDK: 624 [046 + 075]

IZVLEČEK:
Članek opisuje pristop do priprave dela za izvedbo ojačitve nosilne konstrukcije pršišča hladilnika III v Termoelektrarni Šoštanj in način izvedbe del.

IZVLEČEK:

Članek opisuje pristop do priprave dela za izvedbo ojačitve nosilne konstrukcije pršišča hladilnika III v Termoelektrarni Šoštanj in način izvedbe del.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si