Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 47-50 - 1956,1957

Avtorji

Svetko Lapajne, ing.

ŠTUDIJ UPETOSTNIH RAZMER MOSTNE PLOŠČE BREZ PREČNIKOV V DVEH GLAVNIH NOSILCIH NA STEBRIH

UDK: 624.073:624.21

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

A TREATISE ON FIXITY RELATIONS OF A BRIDGE SLAB SUPPORTED BY TWO GIRDERS ON COLUMNS WITHOUT CROSS BEAMS

A TREATISE ON FIXITY RELATIONS OF A BRIDGE SLAB SUPPORTED BY TWO GIRDERS ON COLUMNS WITHOUT CROSS BEAMS
The paper deals with fixed-end moments of a flat bridge slab fixed to two girders. The girders rest on columns spaced at given distances. Specific conditions of uniform vertical loading and horizontal loading (wind) were calculated. The result is given in formulae in which
the rule of hyperbolic cosine is applicable to the distribution of the fixed-end moments. The extent of the fixed-end moments depends upon the flexural rigidity of the slab, on the torsional rigidity of the girders and on the bending rigidity of the columns. Besides formulae for exact solution, approximate formulae are likewise given, in which the distribution of tixed-end moments according to parabola rule is assumed.

The paper deals with fixed-end moments of a flat bridge slab fixed to two girders. The girders rest on columns spaced at given distances. Specific conditions of uniform vertical loading and horizontal loading (wind) were calculated. The result is given in formulae in which

the rule of hyperbolic cosine is applicable to the distribution of the fixed-end moments. The extent of the fixed-end moments depends upon the flexural rigidity of the slab, on the torsional rigidity of the girders and on the bending rigidity of the columns. Besides formulae for exact solution, approximate formulae are likewise given, in which the distribution of tixed-end moments according to parabola rule is assumed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si