Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2007

Avtorji

doc. dr. Uroš Klanšek, univ. dipl. gosp. inž.
red. prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.

STROŠKOVNO OPTIMIRANJE SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ IZ BETONA IN JEKLA - 1. DEL: ANALIZA LASTNIH IZDELAVNIH STROŠKOV

UDK: 338.585:624.01

Povzetek | V članku je predstavljeno stroškovno optimiranje sovprežnih konstrukcij iz betona in jekla. Prvi del v seriji dveh člankov predstavlja analizo lastnih izdelavnih stroškov za sovprežne konstrukcije. Obravnavani lastni izdelavni stroški obsegajo ocenjene stroške materialov, porabe električne energije in dela. Podrobno so predstavljeni materialni stroški konstrukcijskega jekla, betona, armature, strižnih moznikov, elektrod, barv antikorozijske, protipožarne in končne zaščite, opažnih plošč in rezalnih plinov. Predstavljeni so stroški porabe električne energije za žaganje jeklenih profilov, brušenje robov, varjenje, varjenje moznikov in vibriranje betona. Definirani so stroški dela za rezanje jeklenih konstrukcijskih polizdelkov, brušenje robov, pripravo, sestavitev in pritrjevanje elemetov za varjenje, ročno varjenje, polavtomatsko varjenje valjčnih moznikov, pripravo in zaščito jeklene površine, rezanje, postavitev in vezanje armature, betoniranje, konsolidacijo in nego betona. Izrazi za ocenitev stroškov so podani v odprti obliki, kar omogoča njihovo uporabo v različnih ekonomskih in tehnoloških pogojih. Z računskim primerom ocenitve lastnih izdelavnih stroškov za sovprežni stropni sistem z varjenimi I nosilci je predstavljena uporabnost predlaganega pristopa.
Na podlagi v prvem članku definiranih lastnih izdelavnih stroškov je v drugem članku predstavljeno stroškovno optimiranje sovprežnih paličnih konstrukcij.

POVZETEK

V članku je predstavljeno stroškovno optimiranje sovprežnih konstrukcij iz betona in jekla. Prvi del v seriji dveh člankov predstavlja analizo lastnih izdelavnih stroškov za sovprežne konstrukcije. Obravnavani lastni izdelavni stroški obsegajo ocenjene stroške materialov, porabe električne energije in dela. Podrobno so predstavljeni materialni stroški konstrukcijskega jekla, betona, armature, strižnih moznikov, elektrod, barv antikorozijske, protipožarne in končne zaščite, opažnih plošč in rezalnih plinov. Predstavljeni so stroški porabe električne energije za žaganje jeklenih profilov, brušenje robov, varjenje, varjenje moznikov in vibriranje betona. Definirani so stroški dela za rezanje jeklenih konstrukcijskih polizdelkov, brušenje robov, pripravo, sestavitev in pritrjevanje elemetov za varjenje, ročno varjenje, polavtomatsko varjenje valjčnih moznikov, pripravo in zaščito jeklene površine, rezanje, postavitev in vezanje armature, betoniranje, konsolidacijo in nego betona. Izrazi za ocenitev stroškov so podani v odprti obliki, kar omogoča njihovo uporabo v različnih ekonomskih in tehnoloških pogojih. Z računskim primerom ocenitve lastnih izdelavnih stroškov za sovprežni stropni sistem z varjenimi I nosilci je predstavljena uporabnost predlaganega pristopa.
Na podlagi v prvem članku definiranih lastnih izdelavnih stroškov je v drugem članku predstavljeno stroškovno optimiranje sovprežnih paličnih konstrukcij.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COST OPTIMIZATION OF THE CONCRETE-STEEL COMPOSITE STRUCTURES-PARTI: SELF - MANUFACTURING COST ANALYSIS

SUMMARY

This paper presents the cost optimization of the concrete-steel composite structures. Part 1 of this two-part series of papers presents the self-manufacturing cost analysis for composite structures. The considered self-manufacturing costs include the estimated material, power consumption and labour costs. The material costs of structural steel, concrete, reinforcement, shear connectors, electrodes, anti-corrosion, fire protection and top coat painting, formwork floor-slab panels, and gas consumption are presented in detail. The power consumption costs comprise the costs of sawing the steel sections, edge grinding, drilling, welding, stud welding, and vibrating of concrete. The labour costs presented define the costs of metal cutting, edge grinding, preparation, assembling and tacking, welding, welding of shear connectors, steel surface preparation and protection, cutting, placing and connecting the reinforcement, concreting, consolidating, and curing of concrete. The proposed cost expressions are given in the open form to be used for cost estimation in different economic and technological conditions. A numerical example of the estimation of the self-manufacturing costs for a composite I beam floor system shows the suitability of the proposed approach.
On the basis of the defined self-manufacturing costs, introduced in Part 1, the cost optimization of the composite trusses is discussed in Part 2.

Povzetek | V članku je predstavljeno stroškovno optimiranje sovprežnih konstrukcij iz betona in jekla. Prvi del v seriji dveh člankov predstavlja analizo lastnih izdelavnih stroškov za sovprežne konstrukcije. Obravnavani lastni izdelavni stroški obsegajo ocenjene stroške materialov, porabe električne energije in dela. Podrobno so predstavljeni materialni stroški konstrukcijskega jekla, betona, armature, strižnih moznikov, elektrod, barv antikorozijske, protipožarne in končne zaščite, opažnih plošč in rezalnih plinov. Predstavljeni so stroški porabe električne energije za žaganje jeklenih profilov, brušenje robov, varjenje, varjenje moznikov in vibriranje betona. Definirani so stroški dela za rezanje jeklenih konstrukcijskih polizdelkov, brušenje robov, pripravo, sestavitev in pritrjevanje elemetov za varjenje, ročno varjenje, polavtomatsko varjenje valjčnih moznikov, pripravo in zaščito jeklene površine, rezanje, postavitev in vezanje armature, betoniranje, konsolidacijo in nego betona. Izrazi za ocenitev stroškov so podani v odprti obliki, kar omogoča njihovo uporabo v različnih ekonomskih in tehnoloških pogojih. Z računskim primerom ocenitve lastnih izdelavnih stroškov za sovprežni stropni sistem z varjenimi I nosilci je predstavljena uporabnost predlaganega pristopa.
Na podlagi v prvem članku definiranih lastnih izdelavnih stroškov je v drugem članku predstavljeno stroškovno optimiranje sovprežnih paličnih konstrukcij.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si