Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1978

Avtorji

Matej Fischinger, dipl. ing. gradb.
doc. dr. Peter Fajfar, dipl. ing. gradb.
prof. dr. Rajko Rogač, dipl. ing. gradb.

Stroški potresnovarne gradnje stenastih stavb

UDK: 699.841

V članku je obdelan vpliv računskih potresnih obremenitev na stroške gradnje stenastih konstrukcij. Analizirali smo zgradbe idealiziranega tlorisa in različnih višin (P + 4, P + 8, P + 12, P + 16). Vsako konstrukcijo smo obdelali v dveh variantah (s prečkami in brez njih). Uporabili smo metodo računa po jugoslovanskih predpisih, pri dimenzioniranju pa poleg metode dovoljenih napetosti še metodo mejnih stanj, ki smo jo podrobneje opisali, ker se pri nas manj uporablja, čeprav menimo, da je ustreznejša od metode dovoljenih naipetosti. Ugotovili smo, da je povečanje stroškov presenetljivo nizko in da v nobenem primeru ne presega 1 v/o prodajne cene stanovanjske zgradbe. V članku je omenjen tudi program nadaljnjega dela na tem področju, ki vključuje analizo okvirnih in stena-sto-skeletnih zgradb, konstrukcijo duktilnega okvira in uporabo nelinearne analize.

V članku je obdelan vpliv računskih potresnih obremenitev na stroške gradnje stenastih konstrukcij. Analizirali smo zgradbe idealiziranega tlorisa in različnih višin (P + 4, P + 8, P + 12, P + 16). Vsako konstrukcijo smo obdelali v dveh variantah (s prečkami in brez njih). Uporabili smo metodo računa po jugoslovanskih predpisih, pri dimenzioniranju pa poleg metode dovoljenih napetosti še metodo mejnih stanj, ki smo jo podrobneje opisali, ker se pri nas manj uporablja, čeprav menimo, da je ustreznejša od metode dovoljenih naipetosti. Ugotovili smo, da je povečanje stroškov presenetljivo nizko in da v nobenem primeru ne presega 1 v/o prodajne cene stanovanjske zgradbe. V članku je omenjen tudi program nadaljnjega dela na tem področju, ki vključuje analizo okvirnih in stena-sto-skeletnih zgradb, konstrukcijo duktilnega okvira in uporabo nelinearne analize.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE COST OF EARTHQUAKE RESISTANT SHEAR WALL STRUCTURES

 

V članku je obdelan vpliv računskih potresnih obremenitev na stroške gradnje stenastih konstrukcij. Analizirali smo zgradbe idealiziranega tlorisa in različnih višin (P + 4, P + 8, P + 12, P + 16). Vsako konstrukcijo smo obdelali v dveh variantah (s prečkami in brez njih). Uporabili smo metodo računa po jugoslovanskih predpisih, pri dimenzioniranju pa poleg metode dovoljenih napetosti še metodo mejnih stanj, ki smo jo podrobneje opisali, ker se pri nas manj uporablja, čeprav menimo, da je ustreznejša od metode dovoljenih naipetosti. Ugotovili smo, da je povečanje stroškov presenetljivo nizko in da v nobenem primeru ne presega 1 v/o prodajne cene stanovanjske zgradbe. V članku je omenjen tudi program nadaljnjega dela na tem področju, ki vključuje analizo okvirnih in stena-sto-skeletnih zgradb, konstrukcijo duktilnega okvira in uporabo nelinearne analize.

The influence of the level of the design lateral forces on the cost of earthquake resistant shear wall structures is investigated. An idealized plan layout is considered. The number of stories is varied (5, 9, 13, 17) and structures with coupling beams and without them are studied. The response spectrum method according to the Yugoslav code is used. In addition to the working stress design the ultimate strength design is applied. The ultimate strength method is usually not used in our practice, tout it is our opinion that it is more appropriate than the working stress method. Therefore, a more detailed description of the ultimate strength desing is given. A surprisingly low cost increase was determined. The maximum cost increase, in the worst case, is lower than 1 <>/o of the sales price of the building. The program of our future work is mentioned. It includes the analysis of the frame structures, mixed frame — shear wall structures, the design of a ductile frame and the application of non-linear analysis.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si