Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1998

Avtorji

GRADIS GRADBENO PODJETJE CELJE d.d.
Iztok Pusovnik

STATIČNA SANACIJA Z UPORABO BRIZGANIH BETONOV

UDK: 69.059:624.04:691.5

POVZETEK
V članku je opisana statična sanacija hotela Paka v Velenju. Izvedba sanacije je bila gradbeno zelo zahtevna, saj gre za objekt, ki ni bil dimenzioniran na horizontalno potresno obtežbo. Sam postopek sanacije je potekal po sistemu ojačitve sten z mrežno armaturo, obrizgano s 5 cm brizganega betona ter izdelavo vertikalnih vezi in preklad v že obstoječi konstrukciji.

POVZETEK

V članku je opisana statična sanacija hotela Paka v Velenju. Izvedba sanacije je bila gradbeno zelo zahtevna, saj gre za objekt, ki ni bil dimenzioniran na horizontalno potresno obtežbo. Sam postopek sanacije je potekal po sistemu ojačitve sten z mrežno armaturo, obrizgano s 5 cm brizganega betona ter izdelavo vertikalnih vezi in preklad v že obstoječi konstrukciji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STATIC REHABILITATION USING SPRAYED CONCRETES

POVZETEK
V članku je opisana statična sanacija hotela Paka v Velenju. Izvedba sanacije je bila gradbeno zelo zahtevna, saj gre za objekt, ki ni bil dimenzioniran na horizontalno potresno obtežbo. Sam postopek sanacije je potekal po sistemu ojačitve sten z mrežno armaturo, obrizgano s 5 cm brizganega betona ter izdelavo vertikalnih vezi in preklad v že obstoječi konstrukciji.

SUMMARY

The article describes the static rehabilitation of the hotel Paka at Velenje. From the constructional point of view, the excution og the rehabilitation works was very exacting as the hotel building has not been dimensioned to take over horizontal earthquake loadings. The system of rehabilitation procedure included strengthening of walls with mesh reinforcement shotcreted with 5 cm thick sprayed concrete, followed by the execution of vertical ties and lintels in the existing structure.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si