Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 1977

Splošno gradbeno podjetje »Slovenija ceste« ob tridesetletnici

UDK: 061.5:624(»Slovenija ceste«)

SGP »Slovenija ceste« obstaja od leta 1947, ko je bilo ustanovljeno z namenom, da gradi ceste in mostove. V letu 1953 je bilo podjetje preimenovano v Splošno gradbeno podjetje — SGP »Slovenija ceste«, in z novo registracijo se je njegovo področje dejavnosti razširilo tudi na industrijske, poslovne in stanovanjske zgradbe. Od svoje ustanovitve je podjetje širilo svojo proizvodnjo in delovne kapacitete, v skladu z investicijsko politiko republike. V svojem tridesetletnem razvoju je zgradilo pomembne objekte in doseglo izredne rezultate. Danes so »Slovenija ceste« močno angažirane zlasti na področjih: nizke in visoke gradnje, obdelava talnih površin, proizvodnja gradbenega materiala in izdelava strojne opreme za gradbeništvo.
ki pa zaradi dolgoročne rešitve zahtevajo znatna finančna sredstva.
Aktivnost pri investicijski izgradnji v tujini je po prvih dokaj obsežnih delih v Libiji in Iraku znatno zmanjšana. Pri sodelovanju s tujino je delovna organizacija preko Mehaničnih obratov prisotna pri plasmanu lastne proizvodnje separacij, drobilnih in kamnolomskih postrojenj, kar ji tudi v perspektivi omogočajo že sklenjene kooperacijske pogodbe z močnimi tujimi partnerji.

SGP »Slovenija ceste« obstaja od leta 1947, ko je bilo ustanovljeno z namenom, da gradi ceste in mostove. V letu 1953 je bilo podjetje preimenovano v Splošno gradbeno podjetje — SGP »Slovenija ceste«, in z novo registracijo se je njegovo področje dejavnosti razširilo tudi na industrijske, poslovne in stanovanjske zgradbe. Od svoje ustanovitve je podjetje širilo svojo proizvodnjo in delovne kapacitete, v skladu z investicijsko politiko republike. V svojem tridesetletnem razvoju je zgradilo pomembne objekte in doseglo izredne rezultate. Danes so »Slovenija ceste« močno angažirane zlasti na področjih: nizke in visoke gradnje, obdelava talnih površin, proizvodnja gradbenega materiala in izdelava strojne opreme za gradbeništvo.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

30 years of »Slovenija ceste«

The enterprise »Slovenija ceste« has existed since 1947 when it was founded with the aim to construct roads and bridges. In the year 1953 the enterprise was renamed into General Building Enterprise — SGP »Slovenija ceste«, and with the new registration it extended its field of activities also to the construction of industrial, resident, and apartment buildings. Since its establishment the enterprise »Slovenija ceste« has enlarged its production and working capacities, dependant on the investment policy of the Republic. In the course of its development over the past 30 years the enterprise has constructed numerous constructions and has achieved valuable results. Today, the scope of activities that »Slovenija ceste« are engaged in is very wide, including: civil engineering, surface construction, production of construction materials, and production of equipment for construction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si