Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

mag. Jelena Srpčič, vodja razvoja lesenih konstrukcij

SODOBNI LESENI MOSTOVI

UDK: 624.21:691.11

POVZETE K
V preteklosti so bili leseni mostovi zelo pogoste konstrukcije, njihova razširjenost pa se je pri nas do današnjih dni precej zmanjšala. Danes so starejši leseni mostovi zaradi nepravilne izvedbe in slabega vzdrževanja večinoma v slabem stanju. V razvitih deželah je uporaba lesa za zunanje konstrukcije ponovno aktualna, saj se je s spremenjeno zasnovo, predvsem s povečanjem togosti razdelilne konstrukcije, in z boljšo zaščito lesa trajnost lesenih konstrukcij občutno povečala.

POVZETEK

V preteklosti so bili leseni mostovi zelo pogoste konstrukcije, njihova razširjenost pa se je pri nas do današnjih dni precej zmanjšala. Danes so starejši leseni mostovi zaradi nepravilne izvedbe in slabega vzdrževanja večinoma v slabem stanju. V razvitih deželah je uporaba lesa za zunanje konstrukcije ponovno aktualna, saj se je s spremenjeno zasnovo, predvsem s povečanjem togosti razdelilne konstrukcije, in z boljšo zaščito lesa trajnost lesenih konstrukcij občutno povečala.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MODERN TIMBER BRIDGES

POVZETE K
V preteklosti so bili leseni mostovi zelo pogoste konstrukcije, njihova razširjenost pa se je pri nas do današnjih dni precej zmanjšala. Danes so starejši leseni mostovi zaradi nepravilne izvedbe in slabega vzdrževanja večinoma v slabem stanju. V razvitih deželah je uporaba lesa za zunanje konstrukcije ponovno aktualna, saj se je s spremenjeno zasnovo, predvsem s povečanjem togosti razdelilne konstrukcije, in z boljšo zaščito lesa trajnost lesenih konstrukcij občutno povečala.

SUMMARY

Although timber bridges were quite common in the past, the use of timber for bridge construction in our country is drastically reduced. Because of inadequate design and poor maintenance, existing bridges are in relatively bad shape. However, due to improved design, which introduced greater stiffness to superstructure, as well as development of new technologies for wood protection, durability of modern timber bridges is significantly improved.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si