Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1987

Avtorji

Irena Puhar, Prevod in priredba

IZBOLJŠAVA GRADBENE REGULATIVE SKLEPI IN STALIŠČA OSME KONFERENCE DELEGATOV ZVEZE GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV HRVATSKE

UDK: 691.3:620.19

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si