Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3 - 1975

Avtorji

Mirko Mežnar, dipl. inž.
Peter Ambrožič, org. dela

Sistem monolitnih industrijskih tlakov

UDK: 69.025.351

SISTEMI MONOLITNIH INDUSTRIJSKIH TLAKOV
V sestavku avtorja razčlenjujeta problematiko vi-sokovrednih betonskih industrijskih tlakov. Poudarjena je pomembnost temeljite obravnave tako posameznih slojev, kot zgornjega ustroja kot celote. Pri dimenzioniranju betonske plošče na elastičnih tleh so obdelane posebne vplivnice za momente, ki naj omogočijo upoštevanje kakršnekoli vrste obtežbe. Pri tem so določene teoretične osnove nekoliko poenostavljene z namenom, približati materijo širšemu krogu bralcev. Poenostavitve pa kljub temu praktično ne vplivajo na točnost izračunanih podatkov. Posebna pozornost je posvečena tudi prednostim vakuumiranega betona.

SISTEMI MONOLITNIH INDUSTRIJSKIH TLAKOV

V sestavku avtorja razčlenjujeta problematiko visokovrednih betonskih industrijskih tlakov. Poudarjena je pomembnost temeljite obravnave tako posameznih slojev, kot zgornjega ustroja kot celote. Pri dimenzioniranju betonske plošče na elastičnih tleh so obdelane posebne vplivnice za momente, ki naj omogočijo upoštevanje kakršnekoli vrste obtežbe. Pri tem so določene teoretične osnove nekoliko poenostavljene z namenom, približati materijo širšemu krogu bralcev. Poenostavitve pa kljub temu praktično ne vplivajo na točnost izračunanih podatkov. Posebna pozornost je posvečena tudi prednostim vakuumiranega betona.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Modern industrial heavy-duty concrete floors

 

SISTEMI MONOLITNIH INDUSTRIJSKIH TLAKOV
V sestavku avtorja razčlenjujeta problematiko vi-sokovrednih betonskih industrijskih tlakov. Poudarjena je pomembnost temeljite obravnave tako posameznih slojev, kot zgornjega ustroja kot celote. Pri dimenzioniranju betonske plošče na elastičnih tleh so obdelane posebne vplivnice za momente, ki naj omogočijo upoštevanje kakršnekoli vrste obtežbe. Pri tem so določene teoretične osnove nekoliko poenostavljene z namenom, približati materijo širšemu krogu bralcev. Poenostavitve pa kljub temu praktično ne vplivajo na točnost izračunanih podatkov. Posebna pozornost je posvečena tudi prednostim vakuumiranega betona.

 

MODERN INDUSTRIAL HEAVY-DUTY CONCRETE FLOORS

The article deals with the problems of modern industrial heavy-duty concrete floors. The significance of an adequate design-approach to each layer is stressed as well as the proper treatment of the whole pavement. In order to enable the design of (elastically supported) concrete slab-thickness for any kind of loading, simplified influence lines for moments are developped, based on WESTERGARD’s radius of relative stiffness »1«. Special attention is also paid to the advantages of vacuum-concrete proceeding.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si