Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 1983

Avtorji

Mag. Apih Vera, dipl. ing. kemije
Jože Kos, dipl. ing. gradbeništva

SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV

UDK: 693.1:53.093

SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV
Najustreznejši način sanacije vlažnih zidov izberemo na osnovi analize vzrokov navlaževanja, sestave zidov in značilnosti objekta, lastnosti vgrajenih materialov ter bodoče namembnosti objekta. Prikazani so praktični primeri sanacije kamnitega vodovpojnega zidu, opečnih izidov, troslojnega zidu in nevpojnega kamnitega jedra in opečne obloge ter poroznega betonskega zidu v objektih z različnimi namembnostmi.
volj učinkovit način sanacije tovrstnih objektov.

SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV

Najustreznejši način sanacije vlažnih zidov izberemo na osnovi analize vzrokov navlaževanja, sestave zidov in značilnosti objekta, lastnosti vgrajenih materialov ter bodoče namembnosti objekta. Prikazani so praktični primeri sanacije kamnitega vodovpojnega zidu, opečnih izidov, troslojnega zidu in nevpojnega kamnitega jedra in opečne obloge ter poroznega betonskega zidu v objektih z različnimi namembnostmi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DAMP WOLLS RESTAURATION

 

SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV
Najustreznejši način sanacije vlažnih zidov izberemo na osnovi analize vzrokov navlaževanja, sestave zidov in značilnosti objekta, lastnosti vgrajenih materialov ter bodoče namembnosti objekta. Prikazani so praktični primeri sanacije kamnitega vodovpojnega zidu, opečnih izidov, troslojnega zidu in nevpojnega kamnitega jedra in opečne obloge ter poroznega betonskega zidu v objektih z različnimi namembnostmi.
volj učinkovit način sanacije tovrstnih objektov.

 

DAMP WOLLS RESTAURATION

The most suitable method of drying out damp walls can be determined on the basis of an analysis of the reasons for dampness, the structure of the walls and characteristics of the buildings, the properties of the material used and the future function of the building. Several practical cases are presented of the drying out of the walls in buildings with different functions, including a damp-absorbing stone-masonry wall, brick masonry walls, a three-layered wall with non-damp-absorbing stone-masonry core and brick facings, and a porous concrete wall.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si