Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Avtorji

docent Janez Reflak
profesor Frano B. Damjanić

SANACIJA POLIESTRSKEGA REZERVOARJA ZA FOSFORNO KISLINO V LUKI KOPER

UDK: 624.074.4:627.32:69.059

POVZETEK
The procedure how to strengthen and repair the structure of 750 m3 reservoir for the storage of phosphor acid in Luka Koper is presented in the paper. The repair was necessary due to crack appearance at the connection of cylindrical shell wall and the bottom of the reservoir. The concept of strengthening and repair of the reservoir is based on stiff connection of new bottom with the existing vertical cilyndrical shell wall of the reservoir. The technology of the connection of new and existing polyester laminates demanded specific solutions.

POVZETEK

V prispevku je prikazan projekt sanacije konstrukcije 750 m3 poliestrskega rezervoarja za fosforno kislino v Luki Koper. Sanacija je bila nujna zaradi rešitev konstruktivnih razpok, ki nastajajo okoli spoja vertikalne obročne stene in dna rezervoarja. Koncept sanacije rezervoarja temelji na izdelavi novega ustreznega dna ter togega spoja dna in obstoječe vertikalne stene rezervoarja. Tehnologija izdelave in način spajanja novih in obstoječih poliestrskih laminatov je zahteval specifične rešitve.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STRENGTHENING AND REPAIR OF POLYESTER RESERVOIR FOR THE STORAGE OF PHOSHOR ACID IN LUKA KOPER

POVZETEK
The procedure how to strengthen and repair the structure of 750 m3 reservoir for the storage of phosphor acid in Luka Koper is presented in the paper. The repair was necessary due to crack appearance at the connection of cylindrical shell wall and the bottom of the reservoir. The concept of strengthening and repair of the reservoir is based on stiff connection of new bottom with the existing vertical cilyndrical shell wall of the reservoir. The technology of the connection of new and existing polyester laminates demanded specific solutions.

SUMMARY

The procedure how to strengthen and repair the structure of 750 m3 reservoir for the storage of phosphor acid in Luka Koper is presented in the paper. The repair was necessary due to crack appearance at the connection of cylindrical shell wall and the bottom of the reservoir. The concept of strengthening and repair of the reservoir is based on stiff connection of new bottom with the existing vertical cilyndrical shell wall of the reservoir. The technology of the connection of new and existing polyester laminates demanded specific solutions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si