Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1972

Avtorji

Danilo Belšak, dipl. inž.

Rušenje gradbenih konstrukcij z miniranjem

UDK: 69.059.6

Članek podrobno obravnava razvoj in prilagoditev tehnike miniranja v gradbeništvu. Miniranje se pri nas kakor tudi drugod uporablja pri visokih gradnjah zlasti na dveh področjih:
izkopi temeljev in gradbenih jam,
rušenje posameznih delov ali celotnih gradbenih konstrukcij zaradi rekonstrukcije ali pridobitve prostora.
Avtor obravnava teoretične osnove rušenja z miniranjem, vrste razstreliva, tehniko injiciranja in zavarovanje okolice. V drugem delu podaja članek nekaj praktičnih primerov rušenja v gradbeništvu.

Članek podrobno obravnava razvoj in prilagoditev tehnike miniranja v gradbeništvu. Miniranje se pri nas kakor tudi drugod uporablja pri visokih gradnjah zlasti na dveh področjih:

izkopi temeljev in gradbenih jam,

rušenje posameznih delov ali celotnih gradbenih konstrukcij zaradi rekonstrukcije ali pridobitve prostora.

Avtor obravnava teoretične osnove rušenja z miniranjem, vrste razstreliva, tehniko injiciranja in zavarovanje okolice. V drugem delu podaja članek nekaj praktičnih primerov rušenja v gradbeništvu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESTRUCTION OF BUILDING STRUCTURES BY MINING

 

Članek podrobno obravnava razvoj in prilagoditev tehnike miniranja v gradbeništvu. Miniranje se pri nas kakor tudi drugod uporablja pri visokih gradnjah zlasti na dveh področjih:
izkopi temeljev in gradbenih jam,
rušenje posameznih delov ali celotnih gradbenih konstrukcij zaradi rekonstrukcije ali pridobitve prostora.
Avtor obravnava teoretične osnove rušenja z miniranjem, vrste razstreliva, tehniko injiciranja in zavarovanje okolice. V drugem delu podaja članek nekaj praktičnih primerov rušenja v gradbeništvu.

The paper treats in detail the development and the adaptation of mining technics for the use in the building works. The mining technics is employed at us like elsewhere especially in two fields:

excavation of foundations and building holes,

destruction of partial pieces or complete structures because of reconstruction works and acquiring of space.

The author gives the theoretical basis of destruction by mining, the explosives, the injection technics and the insurance of environment.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si