Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1972

Avtorji

dr. Borut Dobovišek, dipl. inž.

Rotacijske lupine in njihovi deli

UDK: 629.074.7

 

Sestavek podaja kratek opis postopka za statično preiskavo rotacijskih lupin in njihovih izsekov. S produktnim nastavkom v obliki Fourier j eve vrste je mogoče pri rotacijskih lupinah in njihovih segmentih prevesti parcialne diferencialne enačbe v navadne, ki jih postopek rešuje numerično. S tem preide prostorski problem v ravninskega, število neznank se občutno zmanjša in postopek je primeren tudi za srednje velike elektronske računalnike. Sestavku so priključeni računski primeri, iz katerih so razvidne nekatere možnosti uporabe.
Pri poteku obročne sile N0 se ob robnem nosilcu v kaloti pojavljajo veliki nategi, v robni lupini pa tlaki. To je deloma posledica lege priključkov, ker sodelujeta obe lupini pri prenašanju upo-gibnega momenta Me robnega nosilca.

 

Sestavek podaja kratek opis postopka za statično preiskavo rotacijskih lupin in njihovih izsekov. S produktnim nastavkom v obliki Fourier j eve vrste je mogoče pri rotacijskih lupinah in njihovih segmentih prevesti parcialne diferencialne enačbe v navadne, ki jih postopek rešuje numerično. S tem preide prostorski problem v ravninskega, število neznank se občutno zmanjša in postopek je primeren tudi za srednje velike elektronske računalnike. Sestavku so priključeni računski primeri, iz katerih so razvidne nekatere možnosti uporabe.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SHELLS OF REVOLUTION AND THEIR SECTORS

 

Sestavek podaja kratek opis postopka za statično preiskavo rotacijskih lupin in njihovih izsekov. S produktnim nastavkom v obliki Fourier j eve vrste je mogoče pri rotacijskih lupinah in njihovih segmentih prevesti parcialne diferencialne enačbe v navadne, ki jih postopek rešuje numerično. S tem preide prostorski problem v ravninskega, število neznank se občutno zmanjša in postopek je primeren tudi za srednje velike elektronske računalnike. Sestavku so priključeni računski primeri, iz katerih so razvidne nekatere možnosti uporabe.
Pri poteku obročne sile N0 se ob robnem nosilcu v kaloti pojavljajo veliki nategi, v robni lupini pa tlaki. To je deloma posledica lege priključkov, ker sodelujeta obe lupini pri prenašanju upo-gibnega momenta Me robnega nosilca.

This article is a short description of a new approach to stress analysis of the shells of revolution and their sectors. By introducing a Fourier series the partial differential equations are transformed into ordinary ones, and further solved numerically. A three-dimensional problem is thus transformed into a plane one, and the number of the unknowns considerably reduced. This procedure is consequently suitable for the computers of medium capacity as well. Included are also some numerical examples from which one can get an impression of the possible applications.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si