Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979

Avtorji

Marko Zule, dipl. ing. gr., vodja projekta
Marjan Zornik, ing. gr., odgovorni projektant

Rekonstrukcija manevrskih površin letališča Ljubljana-Brnik - Projektiranje

UDK: 629.139.1

 

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1. 7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Bmik. Vsa dela je opravilo SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku obravnavata tehnične podatke in pogoje za rekonstrukcijo, nato pa zelo podrobno navajata projektantsko nalogo, ki jo je izvršil Projektivni biro podjetja SGP Slovenija ceste.

 

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1. 7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Bmik. Vsa dela je opravilo SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku obravnavata tehnične podatke in pogoje za rekonstrukcijo, nato pa zelo podrobno navajata projektantsko nalogo, ki jo je izvršil Projektivni biro podjetja SGP Slovenija ceste.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Reconstruction of operating surfaces on the airport Ljubljana-Brnik - projecting works

 

V letu 1978 je bila v rekordnem času dveh mesecev, od 1. 7. 1978 do 31. 8. 1978, izvršena rekonstrukcija in obnova letališča Ljubljana-Bmik. Vsa dela je opravilo SGP Slovenija ceste. Avtorja v članku obravnavata tehnične podatke in pogoje za rekonstrukcijo, nato pa zelo podrobno navajata projektantsko nalogo, ki jo je izvršil Projektivni biro podjetja SGP Slovenija ceste.

 

The reconstruction and renewal of the airport Ljubljana-Bmik was erected in the record time of two months, since 1st of July 1978 to 31st August 1978. All works were done by the enterprise SGP Slovenija ceste. In the paper the bauthors deal with the technical data and the reconstruction conditions, as well as in details the projecting task which was finished by the working organization Projektivni biro SGP Slovenija ceste.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si