Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Avtorji

Vida Jeler, gradb. inž.

UREJANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV UDELEŽENK V SKUPNEM PROIZVODU - STANOVANJSKEM OBJEKTU TER NAČIN UGOTAVLJANJA IN DELITVE SKUPNEGA PRIHODKA

UDK: 69.003.2

 

Zakon o združenem delu je nakazal nujnost po preobrazbi družbenoekonomskih odnosov v združenem delu. Ta nujnost se kaže predvsem pri organizacijah združenega dela, ki so med seboj odvisne in povezane pri ustvarjanju skupnega proizvoda. Tako bi morala delitev skupno ustvarjenega prihodka in dohodka temeljiti na dohodkovnih osnovah; doseženi dohodek posamezne organizacije združenega dela pa bi bil odvisen od vloženega živega in minulega dela ter od višine iztrženega skupnega prihodka.
V podanem prispevku je prikazan način urejanja medsebojnih odnosov udeleženk, ki ustvarjajo skupen proizvod — stanovanjski objekt in način delitve skupnega prihodka.

 

Zakon o združenem delu je nakazal nujnost po preobrazbi družbenoekonomskih odnosov v združenem delu. Ta nujnost se kaže predvsem pri organizacijah združenega dela, ki so med seboj odvisne in povezane pri ustvarjanju skupnega proizvoda. Tako bi morala delitev skupno ustvarjenega prihodka in dohodka temeljiti na dohodkovnih osnovah; doseženi dohodek posamezne organizacije združenega dela pa bi bil odvisen od vloženega živega in minulega dela ter od višine iztrženega skupnega prihodka.

V podanem prispevku je prikazan način urejanja medsebojnih odnosov udeleženk, ki ustvarjajo skupen proizvod — stanovanjski objekt in način delitve skupnega prihodka.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si