Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2,3 - 1968

Avtorji

Boris Gaberščik, dipl. inž. arh.

Regionalni prostorski in urbanistični vidiki pri načrtovanju omrežja hitrih cest v Sloveniji in posebej ceste Šentilj - Gorica

UDK: 711.2:625.711

 

Regionalni prostorski in urbanistični vidiki pri načrtovanju omrežja hitrih cest v Sloveniji in posebej ceste Šentilj - Gorica
DK 711.2:625.711 boriš gaberščik, dipl. inž. arh.

 

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REGIONAL-SPATIAL AND URBAN POINTS OF VIEW

 Synopsis

Regionalni prostorski in urbanistični vidiki pri načrtovanju omrežja hitrih cest v Sloveniji in posebej ceste Šentilj - Gorica
DK 711.2:625.711 boriš gaberščik, dipl. inž. arh.

The purpose of the article is to expose a broad diapason of problems occuring in connection with the definition of regional-spatial and urban point of view in the planning of the expressway network in Slovenia and particularly prospective highway Šentilj— Gorica. The article considers in detail the function of a road and road network, gives a classification of it and defines the types of the traffic. Making an appeal to his paper on the expressway network in Slovenia, the author proposed in it the following measures to be taken:

1. Preparation and adoption to the plan of the expressway network in Slovenia.

2. Preparation of the programme of a long term realisation.

3. Preparation of the first stage programme.

The second part of the article discusses the prospective expressway Šentilj—Gorica in relation to the demografic and urban evolution, centers of employment and daily migration and finally the tourist traffic.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si