Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1975

Avtorji

Miloš Polič, dipl. inž.

Razvojno-raziskovalno delo v gradnji cest

UDK: 625.711:625.76

RAZVOJNO-RAZISKOVALNO DELO V GRADNJI CEST
Članek podrobno obravnava raziskovalno dejavnost Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij na področju gradnje novih in rekonstrukcije ter vzdrževanja obstoječih cest. Pri tem upošteva obnavljanje vozišč, ojačevanje vozišč, modernizacijo gramoznih in makadamskih vozišč. Posebno pozornost posveča članek sistemu raziskav in preiskav na cestnem področju zaradi projektiranja, izvajanja del in kontrole kvalitete, kar vse je v prvi vrsti naloga Inštituta za ceste pri Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana.

RAZVOJNO-RAZISKOVALNO DELO V GRADNJI CEST

Članek podrobno obravnava raziskovalno dejavnost Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij na področju gradnje novih in rekonstrukcije ter vzdrževanja obstoječih cest. Pri tem upošteva obnavljanje vozišč, ojačevanje vozišč, modernizacijo gramoznih in makadamskih vozišč. Posebno pozornost posveča članek sistemu raziskav in preiskav na cestnem področju zaradi projektiranja, izvajanja del in kontrole kvalitete, kar vse je v prvi vrsti naloga Inštituta za ceste pri Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Research and development work in the road construction

 

RAZVOJNO-RAZISKOVALNO DELO V GRADNJI CEST
Članek podrobno obravnava raziskovalno dejavnost Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij na področju gradnje novih in rekonstrukcije ter vzdrževanja obstoječih cest. Pri tem upošteva obnavljanje vozišč, ojačevanje vozišč, modernizacijo gramoznih in makadamskih vozišč. Posebno pozornost posveča članek sistemu raziskav in preiskav na cestnem področju zaradi projektiranja, izvajanja del in kontrole kvalitete, kar vse je v prvi vrsti naloga Inštituta za ceste pri Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana.

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK IN THE ROAD CONSTRUCTION

The paper treats in detail the research work of the Institute for research and testing in materials and structures in the field of new road construction, as well as the reconstruction and keeping of the existent ways and streets. The paper takes into account the renovation and reinforcement of runways, the modernization of gravel and macadam surfaces. The author devotes every attention to the system of research and testing the network of roads in connection with projecting and execution of road works, as well as the quality control - this control is the main task of the Institute for roads at the Institute for research and testing in materials and structures in Ljubljana.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si