Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 2006

Avtorji

Harun Hozo, univ. dipl. inž. grad.

RAZVOJ V SCT IN VKLJUČEVANJE V EVROPSKE RAZVOJNE PROJEKTE

UDK: 061 SCT:339.9 EU:65.016

POVZETEK

Prispevek ponuja odgovore na nekatera vprašanja, vezana za razvoj: kje so učinki razvoja v naprednem gradbenem podjetju; kaj so njegovi cilji in kako ga obvladovati; kakšen je pomen ustanovitve tehnoloških grozdov, mrež in parkov za razvoj gospodarstva in kako so s tem povezane evropske in državne subvencije za razvoj in raziskave (R & R). Slike kažejo nekaj konkretnih primerov razvoja v SCT d. d. Končna ugotovitev je, daje nujna prilagoditev zahtevam za enotno organiziranost in dokumentiranost poslovanja vseh razvojnih aktivnosti.

Povzetek | Prispevek ponuja odgovore na nekatera vprašanja, vezana za razvoj: kje so učinki razvoja v naprednem gradbenem podjetju; kaj so njegovi cilji in kako ga obvladovati; kakšen je pomen ustanovitve tehnoloških grozdov, mrež in parkov za razvoj gospodarstva in kako so s tem povezane evropske in državne subvencije za razvoj in raziskave (R & R). Slike kažejo nekaj konkretnih primerov razvoja v SCT d. d. Končna ugotovitev je, daje nujna prilagoditev zahtevam za enotno organiziranost in dokumentiranost poslovanja vseh razvojnih aktivnosti.

 

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SCT DEVELOPMENT AND INTEGRATION WITH EUROPEAN DEVELOPMENT PROJECTS

Summary | The paper addresses certain issues concerning development: the effects of development in a progressive construction company; development goals and how to manage them; the significance of establishing technological clusters, networks and parks in economic development; and the European and national development subsidies for research and development (R&D). The illustrations show the concrete examples of development at SCT d.d. The conclusion was that the adjustment to the needs for the uniform organisation and centralised business records in all development activities is urgently needed.

SUMMARY

The paper addresses certain issues concerning development: the effects of development in a progressive construction company; development goals and how to manage them; the significance of establishing technological clusters, networks and parks in economic development; and the European and national development subsidies for research and development (R&D). The illustrations show the concrete examples of development at SCT d.d. The conclusion was that the adjustment to the needs for the uniform organisation and centralised business records in all development activities is urgently needed.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si