Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 1977

Avtorji

Ivan Zidar, dipl. ing. stroj.

Razvoj novih strojev v Mehaničnih obratih SGP »Slovenija ceste«

UDK: 69.002.5

SGP »Slovenija ceste« je v svojih Mehaničnih obratih razvilo velik remontni center, ki se je nato usmeril na proizvodnjo opreme za kamnolome oz. separacije. Ustvaril je vrsto proizvodov, ki segajo pri nas v sam vrh dr obilne tehnike kamenin. Mehanični obrati so opremili številne kamnolome doma in na tujem. Razen vibratorjev, dozatorjev in drobilnikov so razvili najnaprednejše naprave za odpraševanje.
samo nazaj na moč doziranja. S tem bodo avtomatizirani tehnološki postopki.

SGP »Slovenija ceste« je v svojih Mehaničnih obratih razvilo velik remontni center, ki se je nato usmeril na proizvodnjo opreme za kamnolome oz. separacije. Ustvaril je vrsto proizvodov, ki segajo pri nas v sam vrh dr obilne tehnike kamenin. Mehanični obrati so opremili številne kamnolome doma in na tujem. Razen vibratorjev, dozatorjev in drobilnikov so razvili najnaprednejše naprave za odpraševanje.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Development of new machines in the plant for mechanization

 

SGP »Slovenija ceste« je v svojih Mehaničnih obratih razvilo velik remontni center, ki se je nato usmeril na proizvodnjo opreme za kamnolome oz. separacije. Ustvaril je vrsto proizvodov, ki segajo pri nas v sam vrh dr obilne tehnike kamenin. Mehanični obrati so opremili številne kamnolome doma in na tujem. Razen vibratorjev, dozatorjev in drobilnikov so razvili najnaprednejše naprave za odpraševanje.
samo nazaj na moč doziranja. S tem bodo avtomatizirani tehnološki postopki.

 

The section for mechanization of the »Slovenija ceste« has been a plant concentrated on the maintenance and repair of construction machines owned by »Slovenija ceste« or other enterprises. Today the plant produces equipment for the industry of construction materials — quarries and stonepits: crushers, granulators and conveyer belts. Important is also the production of dust catchers. This plan has its own section for development and planning taking care that every product has the quality standards as required on the market.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si