Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Avtorji

Vili Premzl, dipl. ing. arch.

Razvoj mesta Maribor do leta 2000

UDK: 711.6

RAZVOJ MESTA MARIBOR DO LETA 2000
Avtor obravnava urbanistični razvoj mesta Maribor do leta 2000 in podrobno analizira pripravljeni urbanistični načrt. Navaja glavne smernice razvoja mestnega prostora, razvoj in vrste dejavnosti, socialni in demografski razvoji Podaja strukturo mestnega prostora, elemente oblikovanja, namembnost posameznih predelov, koncept prometnih poti, oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda, ureditev zvez in prometa.

Avtor obravnava urbanistični razvoj mesta Maribor do leta 2000 in podrobno analizira pripravljeni urbanistični načrt. Navaja glavne smernice razvoja mestnega prostora, razvoj in vrste dejavnosti, socialni in demografski razvoji Podaja strukturo mestnega prostora, elemente oblikovanja, namembnost posameznih predelov, koncept prometnih poti, oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda, ureditev zvez in prometa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DEVELOPMENT OF MARIBOR TOWN TILL THE YEAR 2000

 

RAZVOJ MESTA MARIBOR DO LETA 2000
Avtor obravnava urbanistični razvoj mesta Maribor do leta 2000 in podrobno analizira pripravljeni urbanistični načrt. Navaja glavne smernice razvoja mestnega prostora, razvoj in vrste dejavnosti, socialni in demografski razvoji Podaja strukturo mestnega prostora, elemente oblikovanja, namembnost posameznih predelov, koncept prometnih poti, oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih voda, ureditev zvez in prometa.

 

The author treats the urban development of Maribor town till the year 2000 and analyses in detail the prepared town plan. He gives the main directives of town area, the development and kinds of town activities, the social and demographic development. He treats the structure of town area, the elements of planning, the destination of several town regions, the conception of traffic lines, the water supply, the elimination of waste waters, the regulation of town connections and the arrangement of traffic.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si