Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Mag. Janez Božič, dipl. inž.
Matjaž Marussig, dipl. inž.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV V SCT

UDK: 624:681.324

 

POVZETEK
Povezovanje računalniških informacijskih sistemov podjetij v notranje informacijske splete (Intranet), kakor tudi povezovanje le-teh v svetovni računalniški splet (Internet), pomeni za podjetja novo dimenzijo v obvladovanju notranjih poslovnih procesov, navzven pa neprimerno učinkoviteje obvla-dovanje tržišča, komunikacij itd. Pričujoči članek podaja rešitve in razvojne usmeritve s tega področja v okolju enega največjih gradbeniških poslovnih sistemov v naši državi.

 

POVZETEK

Povezovanje računalniških informacijskih sistemov podjetij v notranje informacijske splete (Intranet), kakor tudi povezovanje le-teh v svetovni računalniški splet (Internet), pomeni za podjetja novo dimenzijo v obvladovanju notranjih poslovnih procesov, navzven pa neprimerno učinkoviteje obvladovanje tržišča, komunikacij itd. Pričujoči članek podaja rešitve in razvojne usmeritve s tega področja v okolju enega največjih gradbeniških poslovnih sistemov v naši državi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Development of Informations Systems in SCT

POVZETEK
Povezovanje računalniških informacijskih sistemov podjetij v notranje informacijske splete (Intranet), kakor tudi povezovanje le-teh v svetovni računalniški splet (Internet), pomeni za podjetja novo dimenzijo v obvladovanju notranjih poslovnih procesov, navzven pa neprimerno učinkoviteje obvla-dovanje tržišča, komunikacij itd. Pričujoči članek podaja rešitve in razvojne usmeritve s tega področja v okolju enega največjih gradbeniških poslovnih sistemov v naši državi.

SUMMARY

Linking the computers within the information systems of a company together in an Intranet, as well as their linking to the global computer network (Internet), represents a new dimension for companies in mastering internal business processes, while externally it provides incomparably more effective mastery of the marketplace, communications, etc. The paper presents the solutions and development orientations of this field within the environment of one of the largest construction business systems in Slovenia.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si