Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Avtorji

Ivan Ambrož, v. g. t.
Branko Podlesnik, dipl. ing. gr.

Razvoj gradbenega šolstva v Mariboru

UDK: 727.4:69

RAZVOJ GRADBENEGA ŠOLSTVA V MARIBORU
A. Srednje šole (Ivan Ambrož)
B. Višje in visoke šole (Branko Podlesnik)
Avtorja podajata sedanje stanje gradbenega šolstva v Mariboru, katerega razvoj se je začel v letu 1954. Diplomanti srednjih, višjih in visokih šol so usmerjeni predvsem k operativnemu delu.

RAZVOJ GRADBENEGA ŠOLSTVA V MARIBORU

A. Srednje šole (Ivan Ambrož)

B. Višje in visoke šole (Branko Podlesnik)

Avtorja podajata sedanje stanje gradbenega šolstva v Mariboru, katerega razvoj se je začel v letu 1954. Diplomanti srednjih, višjih in visokih šol so usmerjeni predvsem k operativnemu delu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Development of building education at Maribor

 

RAZVOJ GRADBENEGA ŠOLSTVA V MARIBORU
A. Srednje šole (Ivan Ambrož)
B. Višje in visoke šole (Branko Podlesnik)
Avtorja podajata sedanje stanje gradbenega šolstva v Mariboru, katerega razvoj se je začel v letu 1954. Diplomanti srednjih, višjih in visokih šol so usmerjeni predvsem k operativnemu delu.

 

DEVELOPMENT OF BUILDING EDUCATION at MARIBOR

A. Secondary schools (Ivan Ambrož)

B. Higher and high schools (Branko Podlesnik)

The authors give the present state of building education at Maribor. Its development has begun in the year 1954. The candidates of secondary, higher and high building schools are orientated specially to operative works.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si