Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1975

Avtorji

Božidar Röthl, dipl. inž.
Janez Gjura, dipl. inž.
Vladimir Bras

Raziskovalno delo na področju gradbene mehanizacije

UDK: 69.002.5:69,00

RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU GRADBENE MEHANIZACIJE
Raziskovalno delo Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana na področju gradbene mehanizacije se je v teku 25 let razvilo v dejavnost, ki posega v razvoj in proizvodnjo gradbenih strojev, v proizvodnjo osnovnih gradbenih materialov v okviru gradbenih podjetij in gradbene industrije, in v študij odvijanja gradbenih procesov. Vzporedno je potekalo praktično strokovno delo, to je prenos raziskovalnih rezultatov v gradbeno prakso. Članek podrobno prikazuje vse te dejavnosti na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana.

RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU GRADBENE MEHANIZACIJE

Raziskovalno delo Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana na področju gradbene mehanizacije se je v teku 25 let razvilo v dejavnost, ki posega v razvoj in proizvodnjo gradbenih strojev, v proizvodnjo osnovnih gradbenih materialov v okviru gradbenih podjetij in gradbene industrije, in v študij odvijanja gradbenih procesov. Vzporedno je potekalo praktično strokovno delo, to je prenos raziskovalnih rezultatov v gradbeno prakso. Članek podrobno prikazuje vse te dejavnosti na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The research work in the field of building mechanization

 

RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU GRADBENE MEHANIZACIJE
Raziskovalno delo Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana na področju gradbene mehanizacije se je v teku 25 let razvilo v dejavnost, ki posega v razvoj in proizvodnjo gradbenih strojev, v proizvodnjo osnovnih gradbenih materialov v okviru gradbenih podjetij in gradbene industrije, in v študij odvijanja gradbenih procesov. Vzporedno je potekalo praktično strokovno delo, to je prenos raziskovalnih rezultatov v gradbeno prakso. Članek podrobno prikazuje vse te dejavnosti na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana.

 

THE RESEARCH WORK IN THE FIELD OF BUILDING MECHANIZATION

In the last 25 years the research work of the Institute for research and testing in materials and structures in the field of building mechanization has developed its activity for construction and production of building machines, as well as the production of fundamental building materials in the building enterprises and building industry. At the same time the study of building processus has gone on, as the base for the transfer of research results in the building practice. The paper treats in detail all these activities of the Institute for research and testing in materials and structures in Ljubljana.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si