Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7 - 1984

Avtorji

mag. Boris Majaron, dipl. gradb. inž.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST V PROIZVODNIH IN PROJEKTIVNIH OZD GRADBENIŠTVA

UDK: 69:62.001.5

Povzetek
Razvojno-raziskovalna dejavnost v proizvodnih in projektivnih OZD gradbeništva je pomemben dejavnik napredka posebno v pogojih gospodarske stabilizacije, zato je potrebno to dejavnost intenzivno pospeševati.
Za področje razvaja in raziskav je treba pridobiti najsposobnejše strokovne kadre in jih primerno moralno iin materialno stimulirati.
V vseh asociacijah gradbeništva od TOZD dalje naj se organizira RR dejavnost v posebnih, velikosti in obsegu dejavnosti primernih organizacijskih enotah.
Financiranje RR dela naj se rešuje na osnovi sprejetih programov in doseženih ekonomskih učinkov. Stroške te dejavnosti je treba zasledovati ločeno. Izkoriščati kaže možnost najemanja kreditov za prenos inovacij v prakso.
Glavne naloge RR enot v OZD gradbeništva so:
tekoče spremljanje dosežkov v stroki iin posredovanje zadevnih informacij,
reševanje nalog po sprejetem planu enote,
prenos rezultatov RR dejavnosti v proizvodnjo,
reševanje tekočih tehnoloških problemov in obravnava predlogov za inovacije,
uvajanje novitet, skrb za njihovo preizkušnjo ter za izdelavo in atestacijo prototipov,
širitev kompjuterizacije na nova področja uporabe
avtomatizacija proizvodnih procesov.
Izdelati je treba dolgoročen program aktualnih raziskav po programskih sklopih in predvideti potencialne izvajalce. V primeru nezadostnih raziskovalcih kapacitet bi morali poskrbeti za razvoj manjkajočih zmogljivosti.
V interesu dolgoročnega razvoja OZD gradbeništva naj RR enote preučujejo razvojne tendence v panogi in na podlagi prognoz predlagajo ustrezne ukrepe organiziciji, ki ji pripadajo.

Povzetek

Razvojno-raziskovalna dejavnost v proizvodnih in projektivnih OZD gradbeništva je pomemben dejavnik napredka posebno v pogojih gospodarske stabilizacije, zato je potrebno to dejavnost intenzivno pospeševati.

Za področje razvaja in raziskav je treba pridobiti najsposobnejše strokovne kadre in jih primerno moralno iin materialno stimulirati.

V vseh asociacijah gradbeništva od TOZD dalje naj se organizira RR dejavnost v posebnih, velikosti in obsegu dejavnosti primernih organizacijskih enotah.

Financiranje RR dela naj se rešuje na osnovi sprejetih programov in doseženih ekonomskih učinkov. Stroške te dejavnosti je treba zasledovati ločeno. Izkoriščati kaže možnost najemanja kreditov za prenos inovacij v prakso.

Glavne naloge RR enot v OZD gradbeništva so:

— tekoče spremljanje dosežkov v stroki iin posredovanje zadevnih informacij,

— reševanje nalog po sprejetem planu enote,

— prenos rezultatov RR dejavnosti v proizvodnjo,

— reševanje tekočih tehnoloških problemov in obravnava predlogov za inovacije,

— uvajanje novitet, skrb za njihovo preizkušnjo ter za izdelavo in atestacijo prototipov,

— širitev kompjuterizacije na nova področja uporabe

— avtomatizacija proizvodnih procesov.

Izdelati je treba dolgoročen program aktualnih raziskav po programskih sklopih in predvideti potencialne izvajalce. V primeru nezadostnih raziskovalcih kapacitet bi morali poskrbeti za razvoj manjkajočih zmogljivosti.

V interesu dolgoročnega razvoja OZD gradbeništva naj RR enote preučujejo razvojne tendence v panogi in na podlagi prognoz predlagajo ustrezne ukrepe organiziciji, ki ji pripadajo.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si