Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 1970

Avtorji

Sergej Bubnov, dipl. inž.

Raziskovalna dejavnost v gradbeništvu

UDK: 69:001.5

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra 1970 v Novi Gorici. Podrobno obravnava organizacijo gradbene panoge in razvojno-raziskovalno delo v njej. Kritično ugotavlja, da niti v zveznem niti v republiškem upravnem aparatu ne obstoji nobena organizacija gradbeništva kot samostojne panoge. Obravnavanje splošnih problemov gradbeništva je ostalo v celoti v kompetenci zbornic, toda tudi tukaj je kadrovska zasedba šibka. Članek nato razčlenjuje vlogo in delo vseh raziskovalnih organizacij na področju gradbeništva v SR Sloveniji in v zaključku ugotavlja, da so številne novosti v tehnologiji in proizvodnji prišle neposredno iz naših projektivnih in gradbenih organizacij ter na pobudo ZGIT.

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra 1970 v Novi Gorici. Podrobno obravnava organizacijo gradbene panoge in razvojno-raziskovalno delo v njej. Kritično ugotavlja, da niti v zveznem niti v republiškem upravnem aparatu ne obstoji nobena organizacija gradbeništva kot samostojne panoge. Obravnavanje splošnih problemov gradbeništva je ostalo v celoti v kompetenci zbornic, toda tudi tukaj je kadrovska zasedba šibka. Članek nato razčlenjuje vlogo in delo vseh raziskovalnih organizacij na področju gradbeništva v SR Sloveniji in v zaključku ugotavlja, da so številne novosti v tehnologiji in proizvodnji prišle neposredno iz naših projektivnih in gradbenih organizacij ter na pobudo ZGIT.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

RESEARCH AND TESTING ACTIVITY IN THE DOMAIN OF BUILDING

 

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra 1970 v Novi Gorici. Podrobno obravnava organizacijo gradbene panoge in razvojno-raziskovalno delo v njej. Kritično ugotavlja, da niti v zveznem niti v republiškem upravnem aparatu ne obstoji nobena organizacija gradbeništva kot samostojne panoge. Obravnavanje splošnih problemov gradbeništva je ostalo v celoti v kompetenci zbornic, toda tudi tukaj je kadrovska zasedba šibka. Članek nato razčlenjuje vlogo in delo vseh raziskovalnih organizacij na področju gradbeništva v SR Sloveniji in v zaključku ugotavlja, da so številne novosti v tehnologiji in proizvodnji prišle neposredno iz naših projektivnih in gradbenih organizacij ter na pobudo ZGIT.

The paper retains the report on the annual assembly of the ACE on 5th November in Nova Gorica. The author treats in details the organization of the building domain, the development and the research activity. Neither in the federal nor in the republic administrative government there doesn’t exist any organization of buiding as an independent branch. The dealing with general building problems remains completely in the competence of the economy chambers, but also here the technical staff is feeble. The paper analyses the importance and activity of all existing research and testing institutions in SP of Slovenia and it gives the conclusion that numerous novelties in the technology and building production descended immediately from our planing and building organizations, or by the initiative of the ACE of Slovenia.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si