Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 2002

Avtorji

Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad., mladi raziskovalec

RAZISKAVE IN UPORABA EKSPERTNIH SISTEMOV V GRADBENIŠTVU

UDK: 007.5:624

POVZETEK Ekspertni sistemi (ES) predstavljajo enega izmed načinov
strojne nadomestitve kognitivnih sposobnosti človeka. Od prvih omemb ES do danes je minilo več desetletij. Široke razsežnosti potencialne uporabe tudi v gradbeni stroki so v zadnjih dvajsetih letih (predvsem v drugi polovici osemdesetih in v prvi polovici devetdesetih spodbudile raziskovalce doma in po svetu k izdelavi številnih prototipov. Ti pa so žal le redko postali komercialni sistemi ali vitalni del poslovnega procesa in inženirskega dela nasploh. Preteklo obdobje predstavlja primerno podlago za pregled in oceno stanja razvoja in uporabe ES v gradbeništvu. Pričujoči prispevek nudi reprezentativen pregled z nekaterimi kritičnimi ocenami. Pri tem je izpostavljena pomembna vloga interneta, ne samo kot neizčrpnega vira informacij, ampak kot informacijsko -komunikacijska infrastruktura orodij naslednje generacije.

POVZETEK

Ekspertni sistemi (ES) predstavljajo enega izmed načinov strojne nadomestitve kognitivnih sposobnosti človeka. Od prvih omemb ES do danes je minilo več desetletij. Široke razsežnosti potencialne uporabe tudi v gradbeni stroki so v zadnjih dvajsetih letih (predvsem v drugi polovici osemdesetih in v prvi polovici devetdesetih spodbudile raziskovalce doma in po svetu k izdelavi številnih prototipov. Ti pa so žal le redko postali komercialni sistemi ali vitalni del poslovnega procesa in inženirskega dela nasploh. Preteklo obdobje predstavlja primerno podlago za pregled in oceno stanja razvoja in uporabe ES v gradbeništvu. Pričujoči prispevek nudi reprezentativen pregled z nekaterimi kritičnimi ocenami. Pri tem je izpostavljena pomembna vloga interneta, ne samo kot neizčrpnega vira informacij, ampak kot informacijsko - komunikacijska infrastruktura orodij naslednje generacije.

Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

RESEARCH AND APPLICATIONS OF EXPERT SYSTEMS IN CIVIL ENGINEERING

POVZETEK Ekspertni sistemi (ES) predstavljajo enega izmed načinov
strojne nadomestitve kognitivnih sposobnosti človeka. Od prvih omemb ES do danes je minilo več desetletij. Široke razsežnosti potencialne uporabe tudi v gradbeni stroki so v zadnjih dvajsetih letih (predvsem v drugi polovici osemdesetih in v prvi polovici devetdesetih spodbudile raziskovalce doma in po svetu k izdelavi številnih prototipov. Ti pa so žal le redko postali komercialni sistemi ali vitalni del poslovnega procesa in inženirskega dela nasploh. Preteklo obdobje predstavlja primerno podlago za pregled in oceno stanja razvoja in uporabe ES v gradbeništvu. Pričujoči prispevek nudi reprezentativen pregled z nekaterimi kritičnimi ocenami. Pri tem je izpostavljena pomembna vloga interneta, ne samo kot neizčrpnega vira informacij, ampak kot informacijsko -komunikacijska infrastruktura orodij naslednje generacije.

SUMMARY

Expert systems (ES) represent one of the possible ways to simulate cognitive abilities of a human. Early developments in the area of ES are dated several decades from now. The wide range of possible uses of ES in civil engineering has attracted numerous researchers that have developed several prototypes in last twenty years (especially in late 80-ies and in the first half of the 90-ies). However, only some of those systems have become commercial, or one of the vital parts in business process, neither they had significant role in engineering work. This period represents firm base for the state of the art study of ES in civil engineering. The paper gives a representative overview with some critical remarks. A special emphasis is given to the Internet, not only as information source, but also as information-communication infrastructure for the tools of the next generation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si