Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1986

Avtorji

mag. Borut Pukl, dipl. inž., višji raziskovalni sodelavec

RAZISKAVA NERAVNIH CESTIŠČ Z MERITVAMI POSPEŠKOV

UDK: 625.74.03

Povzetek
Članek obravnava meritve vzdolžnih profilov cestišč. Opisana je merilna naprava, ki smo jo zasnovali in izdelali v ZRMK. Postopek temelji na meritvah vertikalnih pospeškov kolesa merilne naprave. Z opisano napravo smo merili nekatere vzdolžne profile cestišč, rezultati pa so podani kot spektralne gostote amplitud neravnin.

Povzetek

Članek obravnava meritve vzdolžnih profilov cestišč. Opisana je merilna naprava, ki smo jo zasnovali in izdelali v ZRMK. Postopek temelji na meritvah vertikalnih pospeškov kolesa merilne naprave. Z opisano napravo smo merili nekatere vzdolžne profile cestišč, rezultati pa so podani kot spektralne gostote amplitud neravnin.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

INVESTIGATION OF UNEVEN ROADS BY MEANS OF ACCELERATION MEASUREMENTS

 

Povzetek
Članek obravnava meritve vzdolžnih profilov cestišč. Opisana je merilna naprava, ki smo jo zasnovali in izdelali v ZRMK. Postopek temelji na meritvah vertikalnih pospeškov kolesa merilne naprave. Z opisano napravo smo merili nekatere vzdolžne profile cestišč, rezultati pa so podani kot spektralne gostote amplitud neravnin.

 

Summary

The paper deals with measurements of longitudinal roadway profiles. New measuring equipment which was designed and constructed for this purpose at the Institute for Testing and Research in Materials and Structures Ljubljana (ZRMK), is described. Its use is based on measurements of the vertical acceleration of profile — measuring wheel. Using the described equipment, some measurements of longitudinal profiles were made. The results are presented as power spectral density functions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si