Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

Boris Lutar, v. p. dr., dipl. gradb.

RAČUNANJE STENASTIH KONSTRUKCIJ Z METODO NADOMESTNIH OKVIROV

UDK: 624.072.33/073.8:519.68

POVZETEK
Članek prikazuje uporabo metode nadomestnih okvirov za računanje stenastih konstrukcij stavb. V strnjeni obliki je podana izpeljava togostnih matrik gradnikov. Podane so primerjave različnih metod preračuna za steno in jedro.

POVZETEK

Članek prikazuje uporabo metode nadomestnih okvirov za računanje stenastih konstrukcij stavb. V strnjeni obliki je podana izpeljava togostnih matrik gradnikov. Podane so primerjave različnih metod preračuna za steno in jedro.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANALYSYS OF SHEAR WALL BUILDINGS BY THE FRAME METHOD

 

POVZETEK
Članek prikazuje uporabo metode nadomestnih okvirov za računanje stenastih konstrukcij stavb. V strnjeni obliki je podana izpeljava togostnih matrik gradnikov. Podane so primerjave različnih metod preračuna za steno in jedro.

 

SUMMARY

The Paper shows how plane and three-dimensional behaviour of a shear wall structure can be considered in analysis by the frame method. The derivation of the stiffness matrix of beam, panel and new wall element are given in short form. A comparison of various calculation methods for plane shear wall and core wall structure are given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si